Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Władze

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes
prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak
Wiceprezes
Jolanta Hibner
Sekretarz
Tomasz Piłka
Skarbnik
Paweł Zając
Członek Zarządu
Jerzy Baranowski
Członek Zarządu

Tadeusz Namedyński

Członek Zarządu
Krzysztof Sobków
Członek Zarządu

Adam Zaborowski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Apoloniusz Dobrzycki
Członek Komisji Rewizyjnej
Aurelia Konopacka
Członek Komisji Rewizyjnej
Piotr Kroenke

Sąd Koleżeński

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
Jerzy Majcher
Członek Sądu Koleżeńskiego
Janusz Drużycki
Członek Sądu Koleżeńskiego
Zdzisław Firlej