Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

W Dużej Auli Politechniki Warszawskiej w dniach 20 do 25 stycznia br. miała miejsce wystawa prac artystycznych absolwentów PW. Zorganizowało ją Koło Inżynierii Lądowej przy SAiP PW zainspirowane wcześniejszą wystawą studentów. W finisażu wystawy, 25 stycznia wzięło udział ponad 80 osób.

Swoje prace prezentowali:
Malarstwo – Ewa Habierska IL, Katarzyna Stasiak GiK, Karol Halwic IL
Fotografia – Barbara Krzywiec-Szczepaniak IL, Maria Siwik-Grużewska SJO
Ikona – Adam Łyszkowicz GiK
Rzeźba – Wojciech Pakuła vel Rutka IL

Ewa Habierska

Katarzyna Stasiak

Karol Halwic

Barbara Krzywiec-Szczepaniak

Maria Siwik-Grużewska

Adam Łyszkowicz

Wojciech Pakuła vel Rutka