Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Władze

Zarząd Stowarzyszenia

 Prezes prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak
 Wiceprezes Jolanta Hibner
 Wiceprezes Sylwester Gładyś
 Sekretarz Tomasz Piłka
 Skarbnik Paweł Zając
 Członek Zarządu Jerzy Baranowski
 Członek Zarządu Piotr Godlewski
 Członek Zarządu Andrzej Kolasa
 Członek Zarządu Kazimierz Mart
 Członek Zarządu Tadeusz Namedyński
 Członek Zarządu Adam Zaborowski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Jerzy Majcher
Członek Komisji Rewizyjnej
Barbara Jopowicz
Członek Komisji Rewizyjnej
Zdzisław Bujalski

Sąd Koleżeński

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
Tomasz Tutak
Członek Sądu Koleżeńskiego
Anna Iwasińska
Członek Sądu Koleżeńskiego
Zdzisław Firlej