Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Władze

Zarząd Stowarzyszenia

 Prezes prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa
 Wiceprezes Jolanta Hibner
 Sekretarz Tomasz Piłka
 Skarbnik Paweł Zając
 Członek Zarządu Sylwester Gładyś
 Członek Zarządu Jerzy Baranowski
 Członek Zarządu Piotr Godlewski
 Członek Zarządu Kazimierz Mart

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Jerzy Majcher
Członek Komisji Rewizyjnej
Barbara Jopowicz
Członek Komisji Rewizyjnej
Zdzisław Bujalski

Sąd Koleżeński

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
Tomasz Tutak
Członek Sądu Koleżeńskiego
Anna Iwasińska
Członek Sądu Koleżeńskiego
Zdzisław Firlej