Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Władze

Zarząd Stowarzyszenia

Prezes prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak
 Wiceprezes Jolanta Hibner
 Sekretarz Tomasz Piłka
 Skarbnik Paweł Zając
 Członek Zarządu Jerzy Baranowski
 Członek Zarządu Sylwester Gładyś
 Członek Zarządu Tadeusz Namedyński
 Członek Zarządu Krzysztof Perlicki
 Członek Zarządu Adam Zaborowski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Apoloniusz Dobrzycki
Członek Komisji Rewizyjnej
Aurelia Konopacka
Członek Komisji Rewizyjnej
Piotr Kroenke

Sąd Koleżeński

Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego
Jerzy Majcher
Członek Sądu Koleżeńskiego
Janusz Drużycki
Członek Sądu Koleżeńskiego
Zdzisław Firlej