Złota Księga Absolwentów PW

Złota Księga

Umiejętności dopotąd są jeszcze próżnym wynalazkiem, może czczym tylko rozumu wywodem albo próżniactwa zabawą, dopokąd nie są zastosowane do użytku narodów.

Stanisław Staszic

Statuetka-Zlotej-Ksiegi

Księga ta ustanowiona została Uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej, którzy dnia 14 listopada 2008 roku w Sali Senatu Politechniki Warszawskiej, za aprobatą Jego Magnificencji Rektora, prof. dr hab. inż. Włodzimierza Kurnika postanowili absolwentów o wybitnych osiągnięciach zawodowych i społecznych wpisywać do Złotej Księgi Absolwentów Politechniki Warszawskiej.

Uroczystość wpisu i wręczanie Laurów dokonywać się będzie raz w roku, a Laureatów według odpowiedniego regulaminu będzie wybierać – powołana przez Zarząd Główny SAiP PW – Kapituła Złotej Księgi Absolwentów Politechniki Warszawskiej.

Zgodnie z tą uchwałą, pierwszy wpis odbył się w 2009 roku podczas obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej.

REGULAMIN ZŁOTEJ KSIĘGI

KAPITUŁA ZŁOTEJ KSIĘGI

LAUREACI ZŁOTEJ KSIĘGI

KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA DO ZK (DOCX)