Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Szanowni Państwo,

Kiedy w marcu ubiegłego roku zawieszaliśmy działalność naszego Stowarzyszenia, liczyliśmy, że ten stan potrwa kilka miesięcy i wszystko wróci w miarę szybko do normy. Niestety, epidemia wciąż trwa i nikt nie wie, kiedy minie zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Dlatego organizacja naszych wspaniałych Salonów i innych spotkań jest wciąż niemożliwa. Oczywiście staramy się w ograniczonej formule uczestniczyć w życiu uczelni i mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli ze zdwojoną energią działać na rzecz środowiska Absolwentów i Przyjaciół PW. W obecnej chwili z wielką satysfakcją odnotowujemy inicjatywę P.T. Absolwentów Wydziału Geodezji i Kartografii, którą zamieszczamy poniżej.

 

 

W dniu 18.11.2021 r. odbyło się spotkanie inauguracyjno–informacyjne grupy inicjatywnej utworzenia Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W  spotkaniu uczestniczyło 14 absolwentów reprezentujących 12 roczników ukończenia studiów (1969,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1983,1987,1995, 2008). W dyskusji oraz w głosowaniu uczestnicy spotkania opowiedzieli się za utworzeniem Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej sfederowanego/współpracującego ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej. Osoby z grupy inicjatywnej zwracają się do Absolwentek i Absolwentów Wydziału z następującym przesłaniem:

 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Absolwentki i Absolwenci Wydziału Geodezji i Kartografii

Politechniki Warszawskiej

 

Jesteśmy absolwentami znakomitego Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Z latami studiów spędzonymi w murach uczelni (z legendarną „Wylęgarnią” włącznie), praktykami wakacyjnymi w urokliwym Grybowie i innych miejscowościach kraju, pobytami i rozrywką w klubach studenckich, rajdami turystycznymi, imprezami sportowymi, mieszkaniem w akademiku wiążą się nasze najmilsze, najwspanialsze wspomnienia, sentyment i nostalgia, a także wdzięczność wobec Alma Mater i macierzystego Wydziału.

Dostrzegając chęć utrzymywania stałych kontaktów z Wydziałem i Uczelnią,  pielęgnowania łączących nas więzi, utrzymywania wzajemnych i nawiązywania nowych kontaktów oraz kierując się celami i potrzebami:

  • propagowania osiągnięć Wydziału i Uczelni,
  • integracji środowiska, tworzenia płaszczyzny do współpracy absolwentów Wydziału i Uczelni, wymiany doświadczeń, świadczenia pomocy koleżeńskiej,
  • stworzenia nowych możliwości komunikacji absolwentów Wydziału (m.in. spotkania okazjonalne, tematyczne, strona internetowa, zjazdy absolwentów, bale wydziałowe, imprezy kulturalne, turystyczne i sportowe, wspólne wyjazdy krajowe i zagraniczne),
  • utrzymywania kontaktów z absolwentami mieszkającymi za granicą,
  • prezentowania i promowania osiągnięć absolwentów,
  • czczenia pamięci o absolwentach i ich osiągnięciach,
  • wykorzystywania potencjału, dorobku zawodowego absolwentów do kształtowania wizerunku/image Wydziału i Uczelni,
  • włączania się absolwentów w życie Wydziału i Uczelni oraz zaangażowania (w tym materialnego wsparcia) na rzecz Wydziału i Uczelni,
  • propagowania profesjonalizmu, zasad etycznego postępowania i solidarności koleżeńskiej

Tworzymy:

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Geodezji i Kartografii PW sfederowane/współpracujące z działającym na uczelni Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej (SAiP PW).

W naszych działaniach będziemy wykorzystywać wszystkie możliwości, jakie daje współpraca/członkostwo w SAiP PW: Statut (zanim opracowany  zostanie Statut Stowarzyszenia Wydziałowego), działalność Fundacji PW, uczestnictwo w imprezach organizowanych przez SAiP PW, korzystanie z pomieszczeń Klubu Absolwenta i inne.

Realizując cele Stowarzyszenia będziemy chcieli utrzymywać kontakty i współpracować z naszymi młodszymi Kolegami – studentami Wydziału oraz ich reprezentacją – Wydziałowym Samorządem Studenckim.

 

Zwracamy się do Was Koleżanki i Koledzy – Absolwentki i Absolwenci naszego Wydziału o wstępowanie i aktywny udział w pracach Stowarzyszenia Wydziałowego. Działając wspólnie możemy być znowu razem, wydłużamy naszą młodość, odświeżamy najmilsze wspomnienia. Uczestnicząc w pracach Stowarzyszenia i współpracując będziemy bliżej problemów Wydziału i Uczelni, stąd i będziemy także  lepiej znali  potrzeby i możliwości odwdzięczenia się i wsparcia.

W momencie tworzenia  działalność chcemy oprzeć na liderach poszczególnych roczników, którzy zwrócą się do Was z propozycją wstępowania do Stowarzyszenia i współpracy. Chcielibyśmy, aby pierwszą dużą imprezą Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału GiK PW było spotkanie w klubie „Stodoła” na wiosnę 2022 r. wieńczące Jubileusz 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii PW.

 

Liczymy i czekamy na Was! Do zobaczenia!

 

 Grupa Inicjatywna:

Adam Zaborowski(1973), Janusz Walo(1992), Andrzej Pachuta(1976),

Andrzej Kaczyński(1969),), Ryszard Preuss(1971), Dariusz Kuźmicz(1972), 

Jerzy Kozłowski(1972), Grzegorz Matuszewski(1973), Zbigniew Kaźmierczak(1974),

 Marek Woźniak(1975), Leszek Cichy(1977), Paweł Zając(1987),

Dariusz Gotlib(1995), Kinga Węzka(2008),