Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Odbyło się przygotowywane od dawna spotkanie na starej Pradze.
Na zaproszenie Praskiego Stow.Rewitalizacji Pragi, a osobiście Kolegi Antoniego
Dąbrowskiego który jest animatorem działalności tego stowarzyszenia przybyła
Na Pragę grupa studentów z Koła Naukowego Inżynierii Miejskiej z Wydziału Inżynierii Lądowej PW.Celem spotkania było zapoznanie się z programem jaki przygotowało Stowarzyszenie i jakie tematy ztego programu chcieliby zaproponować do współpracy
Z Kołem Naukowym..Pokazano nam wiele budynków XIX to wiecznych o pięknych elewacjach które popadają w ruinę i które zdaniem naszych przewodników ze Stow
Praskiego i powinny być czym prędzej zinwentaryzowane i opisane, bowiem
Upływ czasu spowoduje że odtworzenie rysunku elewacji będzie coraz trudniejsze.
Jest tu wilkie pole dla prac studentów i pracowników Wydziału Architektury,
Natomiast dla kolegów z Inżynierii Miejskiej zaproponowano prace studialne z zakresu
Rozwiązań komunikacji miejskiej; jak ograniczyć ruch kołowy na korzyść ruchu pieszego
Gdzie zaproponować ciągi spacerowe, gdzie trasy rowerowe itp.
Kol Antoni Dąbrowski zobowiązał się przekazać Politechnice tematy ewentualnych prac
Studenckich i nie tylko. Koledzy z koła naukowego przekażą opiekunowi Koła dr A. Brzezińskiemu oraz prodziekanowi odpowiedzialnemu za programowanie procesu dydaktycznego, informację o wizycie na Pradze i wnioski z niej wynikające.