Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Z głębokim żalem informujemy o śmierci naszego Kolegi, Krzysztofa Sobków, wybitnego działacza Stowarzyszenia, wieloletniego członka Zarządu.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 16.01.br na cmentarzu powązkowskim komunalnym (dawny wojskowy).

Początek uroczystości żałobnych o godzinie 11:15 w Kościele św. Jozefata ul. Powązkowska 90.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej