Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej w dniu 04.12.2023 r. wybrało nowego Prezesa Stowarzyszenia.

Poniżej aktualny skład Zarządu SAiP PW:

Prezes Stowarzyszenia: prof. dr hab. inż. Andrzej Kolasa,

Wiceprezes: Jolanta Hibner,

Sekretarz: Tomasz Piłka,

Skarbnik: Paweł Zając,

Członkowie Zarządu: Jerzy Baranowski, Sylwester Gładyś, Piotr Godlewski, Kazimierz Mart.