Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Deklaracja wstąpienia do SAiP PW

  FORMULARZ KANDYDATA

  Adres zamieszkania

  *Po złożeniu deklaracji prosimy o dokonanie wpłaty rocznej składki w wysokości 50 zł na konto Stowarzyszenia:
  Bank Pekao S.A., IV.O/Warszawa
  35 1240 1053 1111 0000 0500 6007

  Na podstawie złożonej deklaracji oraz dokonanej wpłaty na konto Zarząd Stowarzyszenia podejmie decyzję o przyjęciu w poczet członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej.