Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

DZIEŃ ABSOLWENTA 2016 – RELACJA

 

Tradycyjnie zorganizowany przez SAiPPW Dzień Absolwenta  w ramach obchodów Dnia Politechniki 2016 obejmował w tym roku:

  1. Z okazji 60 rocznicy wydarzeń Października 1956 roku spotkanie uczestników manifestacji studentów PW.

Na spotkanie do Klubu Absolwenta przybyło ok. 60 osób. Byli to m.in. żyjący jeszcze organizatorzy wieców: kol. Jan Wilkoszewski – b. działacz studencki, późniejszy wieloletni  budowniczy warszawskich osiedli mieszkaniowych, kol. Stefan Tymowski – b. działacz studencki, student Wydziału Architektury, uczestnik manifestacji, delegat na rozmowy z Władysławem Gomółką, kol. Krystyna Trześniewska – ówczesna Przewodnicząca Rady Mieszkańców DS Babilon przy ul. Kopińskiej, kol. Witold Gabler –ówczesny Redaktor Naczelny tygodnika Politechnik, kol. Władysław Borkowski – szef Komisji Ekonomicznej Rady Uczelnianej ZSP opiekun imigrantów, studentów polskich wydalonych z ZSRR jako element niebezpieczny. Przybyli również przedstawiciele młodszych generacji zainteresowani historią Politechniki Warszawskiej, a  wśród nich patronujący spotkaniu prof. Wojciech Wawrzyński i prof. Janusz Walo – Prorektorzy PW.

Obecni na spotkaniu z wielkim zainteresowaniem wysłuchali informacji organizatorów i naocznych świadków o przebiegu i charakterze manifestacji i wieców, które wstrząsnęły Politechniką,  a zwłaszcza Dużą Aulą – przez 5 dni pod rząd wypełniona była ona wiecującymi. W największym wiecu, wg ówczesnej prasy, uczestniczyło 20 tys osób. Domagano się najczęściej  swobód obywatelskich, wolności wyznania, uwolnienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ograniczenia cenzury. Wybrano delegację, która przekazała postulaty Władysławowi Gomółce  nowo wybranemu szefowi PZPR.

Wniosek ogólny z wypowiedzi to wielka satysfakcja „weteranów” Października z uczestnictwa w akcji protestacyjnej studentów PW, w walce o wolność i swobody obywatelskie, przeciw stalinizmowi.

Uczestnicy spotkania zwrócili uwagę na niezwykle ważną rolę jaka odegrał w tym czasie Rektor PW prof. Jerzy Bukowski; przede wszystkim swoją charyzmą i prestiżem zatrzymał wiecujących w Gmachu Głównym PW, nie dopuścił do wyjścia na ulice gdzie niechybnie doszłoby do konfrontacji z siłami bezpieczeństwa. Później podpisywał petycje o zwolnienia z aresztu więzionych studentów, udzielał działaczom urlopów dziekańskich, przyznawał zapomogi, itp. Był wielkim przyjacielem studentów. Padła propozycja, żeby w odpowiedni sposób dać wyraz naszego uszanowania pamięci tego wielkiego wychowawcy, uczonego i Rektora PW w trudnych czasach.

  1. Uroczyste złożenie wieńców w Hołdzie Pamięci Poległych Studentów w Walkach o Niepodległość i Wolność w latach 1919-1920 oraz podczas okupacji niemieckiej.

W uroczystości wzięli udział uczestnicy spotkania „Weterani – 56”oraz członkowie SAiPPW zaproszeni do udziału w uroczystościach Dnia Politechniki.

W asyście Pocztu Sztandarowego  oraz studentów z grupy rekonstrukcyjnej „Radosław” ubranych w mundury z okresu Bitwy Warszawskiej delegacje: kierownictwa Uczelni, Zarządu SAiPPW oraz Samorządu Studenckiego złożyły wiązanki kwiatów pod tablicami Pamięci Poległych. Po okolicznościowym przemówieniu Prorektora PW prof. Wojciecha Wawrzyńskiego, student z zespołu Pieśni i Tańca PW odczytał Apel Poległych ok. 100 studentów Politechniki.

Hymn Narodowy zakończył uroczystość, która stała się tradycyjnym, ważnym punktem programu Dnia Politechniki. Wpisuje się ona świetnie w pamięć o  pierwszych „wojennych” latach funkcjonowania Politechniki Warszawskiej.W tym czasie studenci Politechniki, zwłaszcza od roku 1918 byli żołnierzami na urlopach studenckich lub studentami zwalnianymi z wojska na wykłady i egzaminy.  Na apel „Ojczyzna w potrzebie” nie zawahali si e oddać jej swoje życie.

Nasza uroczystość jest skromnym wyrazem naszej wdzięczności i pamięci o ich bohaterstwie.

  1. Gala Złotej Księgi Absolwentów Politechniki Warszawskiej – Uroczystość wręczenia Dyplomów i Statuetek Złotej Księgi.

Uroczystość zaproponowaliśmy tym razem na wzór wręczania  Medalu Politechniki: tzn Laureat prezentowany jest przez Kapitułę Złotej Księgi i laudatora akceptowanego przez wnioskujących i beneficjenta.

Laureatami w roku 2016 zostali:

– Dr. Jan Bryzek absolwent Wydziału Elektroniki pracujący obecnie w USA – twórca i producent zespołów elektronicznych. Laudatorem był prof. Ryszard Jachowicz –  dobrze zorientowany w działalności dr. Jana Bryzka.

– Pani Elżbieta Jezierska – Ziemkiewicz absolwentka Wydziału Elektroniki – konstruktor pierwszego polskiego komputera Mera 400 pracująca obecnie we Francji. Laudatorem był dr. Marek Hołyński – dyrektor IMM znający laureatkę od pierwszych dni jej działalności w dziedzinie konstruowania komputerów.

– Prof. Andrzej Jakubiak absolwent Wydziału Elektroniki – naukowiec i animator wielkich przedsięwzięć kulturalnych na PW. Laudatorem był prof. Władysław Wieczorek doskonale zorientowany w działalności organizatorsko-wychowawczej jak też kulturalnej laureata.

– Dr. Maciej Gierej absolwent Wydziału Chemii – specjalista chemii procesowej i działacz społeczno-gospodarczy.

– Pan Andrzej Radzimiński absolwent Wydziału Elektroniki –  twórca sieci telekomunikacyjnej NETIA. Laudatorem był dr. Marek Rusin wykładowca Wydziału Elektroniki, były wiceminister Łączności, ekspert w dziedzinie organizacji sieci telekomunikacyjnych.

Oprawę artystyczną, jak co roku, zapewnili artyści z Zespołu Pieśni i Tańca  Politechniki Warszawskiej: zarówno młodzi jak i „Oldboye”, którzy wykonali specjalny program złożony z piosenek warszawskich i kupletów skomponowanych na cześć Laureatów.

20161116_171642dsc_6518

Zarząd SAiP PW wyraża wielkie uznanie i składa serdeczne podziękowania Koledze Kazimierzowi Martowi, który z ogromnym zaangażowaniem kierował przygotowaniami do obchodów Dnia Absolwenta 2016.