Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Informacja o badaniach ponadstandardowych dla pracowników PW w r.a. 2012/2013.

Pismo okólne Kanclerza PW nr 6/2012  w sprawie ponadstandardowych usług medycznych dla pracowników Politechniki Warszawskiej w r.a. 2012/2013 znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Warszawskie.

Wszelkie aktualności można zawsze sprawdzić pod adresem: http://www.zdrowie.pw.edu.pl