Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

W dniu 15.07.2013 r. o godz. 11:00 odbyło się posiedzenie Komitetu Programowo-Organizacyjnego obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej w 2013 roku pod przewodnictwem Prof. dr hab. inż. Władysława Wieczorka Prorektora PW.

Plan Dnia PW (projekt) przedstawiony przez Przedstawicielkę Samorządu Studenckiego:

15.11.2013
10:00 – Uroczyste posiedzenie Senatu
11:00 – Bieg o puchar JMR
12:00 – Otwarcie wystawy
13:00 – Wykład Prof. Kurzydłowskiego W Małej Auli
14:00 – Odsłonięcie popiersia J. Czochralskiego
15:00 – Uroczystość Złotej Kredy
17:00 – Uroczystość Złotej Księgi, koncert

16.11.2013
10:00-15:00 – Piknik Kół Naukowych
11:00-15:00 – co godzinne zwiedzanie PW
18:00 – Wybory Miss i Mistera PW

17.11.2013
8:30 – Msza Św. w Kościele Najświętszego Zbawiciela

Wiceprezes Kazimierz Mart zgłosił następujące poprawki
1. W dniu 15.11.2013 – powinna się odbyć trzecia już (tradycyjna) uroczystość oddania Hołdu Poległym Studentom, którzy w latach 1918-1920 oddali życie w walce o Niepodległość Ojczyzny. Rektor zaproponował, aby uroczystość ta odbyła się o godz. 14:30 w Dużej Auli przed tablicami poległych studentów, przed Uroczystością Złotej Kredy.

2. Dla podkreślenia roli SAiP PW w życiu Uczelni, celowe jest zorganizowanie Seminarium pt. ,,Rola i miejsce absolwentów w strategii rozwoju PW”. Uczestnicy posiedzenia zaakceptowali pomysł, a Rektor zaproponował, aby Seminarium odbyło się w dniu 14.11.2013 (czwartek) w godz. 15:00-17:00 w Małej Auli.

3. Należy opracować wkładkę informacyjną zapraszającą członków SAiP PW do udziału w obchodach Dnia PW, a zwłaszcza w imprezach, za które odpowiedzialny jest Zarząd SAiP PW, a mianowicie Seminarium Absolwentów w dn. 14.11.2013 r., Hołd Poległym Studentom dn. 15.11.2013 r., a także Gala Złotej Księgi połączona z koncertem w Małej Auli dn. 15.11.2013 r. o godz. 17:00.

Postanowiono na końcu posiedzenia, iż do dnia 5.09.2013 r. należy złożyć na ręce Pana Rektora Prof. dr hab. inż. Władysława Wieczorka scenariusze poszczególnych elementów obchodów Dnia PW w 2013 roku.