Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

W dniu 02 marca 2020 r. odbyło się siódme spotkanie Salonu Sportowego Klubu Absolwenta SAiP PW nt. Stulecia działalności Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Gośćmi spotkania byli i mieli wystąpienia:
Mieczysław Nowicki – v-ce prezes PKOl. , prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, b. polski kolarz szosowy i torowy, srebrny i brązowy medalista IO w Montrealu, złoty i brązowy medalista Mistrzostw Świata,
Andrzej Szalewicz – prezes PKOl w latach 1991-1997, absolwent PW,
Laureat „Złotej Księgi” wybitnych absolwentów PW,
dr hab. Michał Słoniewski – członek Akademii Olimpijskiej, dyplomata, menedżer w dziedzinie turystyki,
Henryk Urbaś – wieloletni rzecznik prasowy PKOl, redaktor prowadzący Magazynu Olimpijskiego.
Spotkanie Salonu Sportowego nt. Stulecia działalności Polskiego Komitetu Olimpijskiego było projektem realizowanym w ramach obchodów na Politechnice Warszawskiej stulecia odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości oraz wpisanym do kalendarium tych obchodów.


Na początku zaprezentowano otrzymany od PKOl film nt. uroczystości Stulecia działalności PKOl, które odbyły się w Krakowie i w Warszawie.
Mieczysław Nowicki – Gość Specjalny Salonu w profesjonalnym wywiadzie przeprowadzonym przez redaktora Henryka Urbasia w ciekawy , barwny sposób opowiedział o swojej karierze zawodniczej, jej początkach, największych sukcesach , w jaki sposób zdobywał medale olimpijskie i medale M.Św. – co więcej zaprezentował te medale. Wystąpienie było urozmaicone ciekawostkami , osobistymi epizodami i anegdotami, zarówno z okresu kariery zawodniczej , jak i pełnienia w latach 2000-2001 rządowej funkcji prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.
Opowiedział także o aktualnym swoim zaangażowaniu zarówno w PKOl, jak i łódzkich strukturach sportowych, gdzie mieszka.
Poruszające , ale napawające ostrożnym optymizmem były informacje nt. stanu zdrowia Ryszarda Szurkowskiego –jego kolegi i przyjaciela ze znakomitego teamu kolarskiego.
Andrzej Szalewicz –„ Gość z Politechniki” podzielił się swoimi bogatymi wspomnieniami sportowymi z okresu kierowania PKOl oraz polską ekipą na czterech Igrzyskach Olimpijskich.
Dr hab. Michał Słoniewski w sposób niezmiernie interesujący zaprezentował historię polskiego ruchu olimpijskiego, jego początki na tle odrodzenia nowożytnych Igrzysk Olimpijskich i odzyskania przez nasz kraj niepodległości , ważne daty, w tym 12 października 1919 r. powszechnie znaną jako dzień
zawiązania się w Krakowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przypomniał znaczące postacie w historii polskiego ruchu olimpijskiego: m.in. księcia Stefana Lubomirskiego, księcia Kazimierza Lubomirskiego, Mieczysława Orłowicza, płk. Ignacego Matuszewskiego ( późniejszego męża Haliny Konopackiej), gen. dr Stanisława Roupperta oraz znakomitych polskich sportowców okresu przedwojennego- m.in. Halinę Konopacką, Marię Kwaśniewską, Jadwigę Wajsówną, Stanisławę Walasiewicz, Janusza Kusocińskiego.
Redaktor Henryk Urbaś – Przyjaciel Salonu Sportowego od początku jego istnienia podzielił się bogatymi wspomnieniami z Igrzysk Olimpijskich , jak zwykle w sposób pasjonujący z anegdotami , szczególnie tymi jak sobie radził w trudnych momentach w sprawozdaniach z imprez czy wywiadach.
Salonowi Sportowemu zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami towarzyszyły niespodzianki –
tradycyjnie był to quiz dot. problematyki sportowej związanej z głównym gościem i tematyką Salonu. Prawidłowo na 6 pytań odpowiedziały cztery osoby. Nagrody dla zwycięzców stanowiły albumy PKOl oraz gadżety otrzymane od Polskiej Organizacji Turystyczne.j
Gościom Salonu zostały wręczone przez Prezesa SAiP PW- prof. Andrzeja Jakubiaka oraz czł. Zarządu – dr Adam Zaborowskiego pamiątkowe prezenty związane z Politechniką Warszawską : obrazy dr inż. Michała Suffczyńskiego „Gmach Główny PW” oraz album „Ocalić od zapomnienia” wydany w związku ze 100-leciem Odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej.
Uczestniczący w spotkaniu Prorektor ds. Studenckich – prof.dr hab.inż. Janusz Walo oraz prezes SAiP PW – prof. dr hab. Andrzej Jakubiak otrzymali z rąk v-ce prezesa PKOl Mieczysława Nowickiego i b. prezesa Andrzeja Szalewicza jubileuszowe wydawnictwo PKOl „100 LAT NA OLIMPIJSKIM SZLAKU”
Należy podkreślić , że VII Salon Sportowy był bardzo udanym przedsięwzięciem, przede wszystkim towarzyszyło mu bardzo duże zainteresowanie- uczestniczyło w nim ponad 70 osób ( Klub Absolwenta był pełen -krzesła trzeba było dostawiać !!!).
Oprócz członków SAIP PW Salon zaszczycili znamienici goście:
Władze uczelni reprezentował Prorektor ds. Studenckich – prof.dr hab. inż. Janusz Walo
Salon zaszczycili swoją obecnością profesorowie PW; m.in. Józef Modelski, Zbigniew Żebrowski, Mieczysław Poniewski.
Gośćmi Salonu byli b. polscy Ambasadorzy Janusz Skolimowski i Wiesław Osuchowski.
Obecny był b. wieloletni redaktor naczelny czasopisma studenckiego „Politechnik”- Andrzej Ziemski.
Uczestniczył w nim dyrektor Departamentu Promocji Turystyki Krajowej Polskiej Organizacji Turystycznej – Jacek Janowski.
Z władz ZNP na PW obecni byli v-ce prezesi : dr hab. Krzysztof Polakowski oraz dr Zdzisław Gałkowski
Obecni byli przedstawiciele Samorządu Studentów PW z przewodniczącą Komisji Sportu i Turystyki- Zuzanną Dobrochłop oraz Przewodniczącym Komisji Promocji i Współpracy Zewnętrznej- Władysławem Olejnikiem.
Gośćmi Salonu byli także nasi przyjaciele z innych uczelni i obszarów działania, gł. sportu i turystyki.

Gościem sentymentalnym Salonu był Marcin Pietrasik- syn działacza studenckiego na PW, a następnie działacza sportowego, v-ce prezesa PKOl, v-ce prezesa Urzędu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki, prezesa Polskiej Fundacji Olimpijskiej , szefa polskiej misji olimpijskiej w Atlancie, który wkroczył na czele polskiej ekipy na Stadion Olimpijski zasłabł i pomimo prowadzonej reanimacji zmarł po przewiezieniu do szpitala- był to wspaniały Eugeniusz Pietrasik.
Pytaniom i wypowiedziom uczestników Salonu Sportowego nie było końca, zarówno w trakcie spotkania jak i recepcji . To świadczy zarówno o zainteresowaniu naszych absolwentów, przyjaciół i studentów polskim sportem jak i bardzo interesujących gościach Salonu Sportowego.

Opr. dr Adam Zaborowski
czł. Zarządu SAiP PW

Zdjęcia :Witold Szulecki