Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

W dniu 22 października br. w Klubie Absolwenta PW odbyło się spotkanie organizowane przez Fundację Politechniki Warszawskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej nt. szans , możliwości i efektów ekonomicznych wynikających z organizacji konferencji i kongresów. Uczestniczyli w nim pracownicy i absolwenci naszej uczelni, w tym pełniący zaszczytne funkcje Ambasadorów Kongresów Polskich. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Zbigniew Kowal – jeden z najbardziej doświadczonych przedstawicieli “przemysłu  spotkań” w Polsce, pierwszy dyrektor powołanego przy agendzie rządowej Polskiej Organizacji Turystycznej – Poland Convention Bureau, aktualnie prezes Global Congress PCO oraz reprezentujący Warszawską Organizację Turystyczną – stowarzyszenie publiczno-prywatne zainicjowane przez Urząd m.st. Warszawy Mateusz Czerwiński- wiceprezes Zarządu i Paweł Rozen – st. specjalista ds. konferencji, którzy zaprezentowali możliwości wsparcia merytorycznego i promocyjnego przy organizacji konferencji i kongresów na terenie i przez pracowników Politechniki Warszawskiej. Wskazywano przy tym na wynikające z organizacji tych imprez korzyści naukowe, merytoryczne i ekonomiczne oraz wiodącą rolę , którą mogłaby przy ich organizacji odgrywać Fundacja PW, dla której byłaby to także dodatkowa forma wsparcia i źródło pozyskiwania środków finansowych.

Zgodnie z propozycją prezesa SAiP PW- prof. dr hab. Andrzeja Jakubiaka uzgodniono organizację spotkania na ten temat na wiosnę 2019 r. w szerszym gronie z udziałem osób organizujących na uczelni konferencje i kongresy oraz będących członkami władz w organizacjach międzynarodowych.

Spotkanie zapoczątkowało także współpracę Fundacji PW i SAiP PW z partnerami instytucjonalnymi, w tym z jako pierwszym uczestniczącym w tym spotkaniu Zbigniewem Kowalem z firmy Global Congress PCO.

Opr.

Jerzy Baranowski                                                dr Adam Zaborowski

Prezes Zarządu                                                     czł. Zarządu SAiP PW

Fundacji PW