Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Składając wszystkim P.T. Absolwentom i Przyjaciołom Politechniki Warszawskiej najlepsze życzenia noworoczne Zarząd SAiP PW serdecznie zaprasza do czynnego wspierania działalności naszego Stowarzyszenia oraz do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach, imprezach i uroczystościach. Będziemy o nich, a także o podejmowanych inicjatywach i realizowanych projektach, systematycznie Państwa informować na stronie internetowej oraz, w miarę możliwości, w bezpośredniej korespondencji.

Już wkrótce przedstawimy najnowsze informacje o strukturze i pierwszych wynikach pracy zespołów zadaniowych, powołanych przez Zarząd w listopadzie ub. roku.

Zarząd przygotowuje tradycyjne spotkanie noworoczne Członków SAiP PW z władzami uczelni. Poinformujemy o tym spotkaniu natychmiast po uzgodnieniu dogodnego terminu z JM Rektorem. Bardzo liczymy na wielką frekwencję – będzie znakomita okazja do zapoznania się z aktualnymi problemami i planami Uczelni, przewidujemy dyskusję na temat działalności naszego Stowarzyszenia i na koniec oczywiście tradycyjna lampka wina.