Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

KAPITUŁA ZŁOTEJ KSIĘGI ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

(powołana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW w roku 2014, na okres 5 lat, stan w dniu 08.06.2022 r.)

 1. Andrzej Pachuta- Przewodniczący Kapituły
 2. Maria Czupratowska
 3. Zbigniew Florjańczyk
 4. Marek Hołyński
 5. Jerzy Kleps
 6. Ryszard Kossowski
 7. Henryk Kuć
 8. Włodzimierz Kurnik
 9. Mirosław Pawłowski
 10. Kazimierz Puciłowski
 11. Piotr Wolański