Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

KAPITUŁA ZŁOTEJ KSIĘGI ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

(powołana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW w roku 2023, na okres 5 lat, stan w dniu 08.05.2023 r.)

 1.                                   – Przewodniczący Kapituły
 2. Janusz Frączek
 3. Maciej Gierej
 4. Ewa Górska
 5. Andrzej Kolasa
 6. Jerzy Krok
 7. Włodzimierz Kurnik
 8. Andrzej Pachuta
 9. Mirosław Pawłowski
 10. Adam Sitnik
 11. Piotr Szewczyk
 12. Jan Szmidt