Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

KAPITUŁA ZŁOTEJ KSIĘGI ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

(powołana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW w roku 2014, na okres 5 lat, stan w dniu 25.06.2018 r.)

 1. Włodzimierz Kurnik – Przewodniczący Kapituły
 1. Maria Czupratowska
 2. Zbigniew Florjańczyk
 3. Marek Hołyński
 4. Jerzy Kleps
 5. Ryszard Kossowski
 6. Henryk Kuć
 7. Andrzej Pachuta
 8. Mirosław Pawłowski
 9. Kazimierz Puciłowski
 10. Piotr Wolański