Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

KAPITUŁA ZŁOTEJ KSIĘGI ABSOLWENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

(powołana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW w roku 2023, na okres 5 lat, stan w dniu 08.05.2023 r.)

 1. Janusz Frączek – Przewodniczący Kapituły
 2. Maciej Gierej
 3. Ewa Górska
 4. Andrzej Kolasa
 5. Jerzy Krok
 6. Włodzimierz Kurnik
 7. Andrzej Pachuta
 8. Mirosław Pawłowski
 9. Adam Sitnik
 10. Piotr Szewczyk
 11. Jan Szmidt