Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Kontakt

Uprzejmie informuję, że zostały utworzone nowe maile w domenie saip.pw

biuro@saip.pw – biuro Stowarzyszenia.

zarzad@saip.pw – mail do członków Zarządu.