Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej w dniu 05.12.2022 r. wybrało Nowe Władze Stowarzyszenia.

Zarząd

Prezesem Stowarzyszenia został prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak,

Wiceprezesem: pani Jolanta Hibner,

Wiceprezesem: Sylwester Gładyś,

Sekretarzem: Tomasz Piłka,

Skarbnikiem: Paweł Zając,

Członkami Zarządu: Jerzy Baranowski, Piotr Godlewski, Andrzej Kolasa, Kazimierz Mart, Tadeusz Namedyński i Adam Zaborowski.

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Jerzy Majcher

Członkowie KR : Barbara Jopowicz i Zdzisław Bujalski

 

Sąd Koleżeński

Przewodniczący: Tomasz Tutak,

Członkowie SK: Anna Iwasińska i Zdzisław Firlej