Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej w dniu 15.09.2016 r. wybrało Nowe Władze Stowarzyszenia.

Zarząd

Prezesem Stowarzyszenia został prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak,

Wiceprezesem: pani Jolanta Hibner,

Sekretarzem: Tomasz Piłka,

Skarbnikiem: Paweł Zając,

Członkami Zarządu: Jerzy Baranowski, Tadeusz Namedyński, Krzysztof Sobków i Adam Zaborowski.

 

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący: Apoloniusz Dobrzycki

Członkowie KR : Aurelia Konopacka i Piotr Kroenke

 

Sąd Koleżeński

Przewodniczący: Jerzy Majcher,

Członkowie SK: Janusz Drużycki i Zdzisław Firlej

 

Honorowym Prezesem Stowarzyszenia został prof. dr hab. Grzegorz Pawlicki.

Pełnomocnikiem Zarządu ds. Tradycji i Pamięci Historycznej zastał Kazimierz Mart.