Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

15 listopada 2019 uroczystym posiedzeniem Senatu PW r. rozpoczęły się obchody Dnia Politechniki Warszawskiej.
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej miało w tym wydarzeniu również swój znaczący udział.

Zgromadzeni w Dużej Auli goście między innymi mieli okazję wysłuchać wykładu okolicznościowego prof. Andrzeja Jakubiaka pt. „Profesorowie Politechniki Warszawskiej, żołnierze Armii Krajowej”.
Na zakończenie uroczystego posiedzenia Senatu PW przedstawiciele Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej złożyli kwiaty pod odsłoniętą w 2018 r. tablicą „W Hołdzie Poległym za Wolną Polskę Pracownikom, Studentom i Absolwentom Politechniki Warszawskiej”. Po posiedzeniu Senatu przy naszym współudziale otwarto wystawę „Znani nieznani. Polacy światu”, która można oglądać w krużgankach Gmachu Głównego na pierwszym piętrze. Gośćmi wydarzenia były: Iwona Kozłowska – Dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Obchody-Święta-Politechniki-Warszawskiej-2019