Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Szanowne Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW wyszedł z inicjatywą wydania z okazji 100-lecia Politechniki Warszawskiej specjalnej okolicznościowej książki, pracy zbiorowej, zawierającej wspomnienia absolwentów naszej Uczelni. Zwracamy się zatem z prośbą do wszystkich Koleżanek i Kolegów, bez względu na ukończony Wydział czy kierunek ani rocznik ukończenia studiów, by zostali Współautorami tej książki. Prosimy więc o przyłączenie się do tej inicjatywy i spróbowanie napisania osobistych wspomnień, które mogłyby zostać włączone do planowanego dzieła. Objętość takich wspomnień nie jest ograniczona. Treść wspomnień jest także dowolna. Może to być tekst wspomnieniowy, opis zabawnego, ciekawego zdarzenia lub refleksje ogólniejsze. Ważne jest tylko to, by tekst był napisany autentycznym, własnym językiem, bez silenia się na literackość czy choćby poprawność. Nie jesteśmy przecież literatami! Można dodać materiał graficzny – przede wszystkim zeskanowane fotografie. Książka taka będzie ważnym opisem naszego wspólnego świata, który warto ocalić od zapomnienia.

1. Tych z Was, którzy już wiedzą, że napiszą, prosimy o pisanie i przesłanie materiału mailem na adres: saip.wspomnienia@op.pl

2. Tych z Was, którzy nie wiedzą czy napiszą, a zależy to np. od dalszych informacji, prosimy o kontakt mailowy z pytaniami na ten sam adres lub kontakt telefoniczny pod numerem 503 150 544.

3. Tych z Was, którzy myślą, że raczej nie napiszą, prosimy o zmianę stanowiska.

Pozdrawiamy

W imieniu Grupy Inicjatywnej
Kazimierz Mart