Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

W związku z obchodami 100-lecia działalności Politechniki Warszawskiej z polskim językiem wykładowym, w obecnej siedzibie i pod obecną nazwą, Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 45 ust. 1 pkt 6 Statutu PW postanawia poprzeć inicjatywy wzniesienia pomnika „Bohaterom Studentom Politechniki Warszawskiej walczącym o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”.

Stanowisko Senatu nr 5/2013 z dnia 18/12/2013