Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Od kilku lat jako Studenckie Koło Przewodników Świętokrzyskich jesteśmy, można powiedzieć, członkiem zbiorowym Stowarzyszenia Absolwentów PW. Ponieważ Koło SKPŚ, powstałe w 1969 roku, od początku do dziś jest afiliowane przy Rektorze PW, a większość członków jest absolwentami Politechniki, naturalnym biegiem rzeczy mamy wiele wspólnego ze Stowarzyszeniem. Jako Koło nieprzerwanie prowadzimy działalność turystyczno – krajoznawczą i zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia zarówno na nasze zebrania czwartkowe, jak i na organizowane przez nas imprezy wyjazdowe. Prowadzimy stronę Koła w internecie pod adresem:
skps.mbz.net.pl

Na stronie Koła są bieżące informacje nt. tematyki zebrań czwartkowych, jak i o planowanych imprezach w bieżącym roku. O kolejnych zebraniach będziemy też informować na stronie Stowarzyszenia.
W przypadku zainteresowania zwłaszcza imprezami wyjazdowymi, można się kontaktować ze mną, najlepiej mailowo, pod adresem:
olczakmj@gmail.com

Z poważaniem
Michał Olczak
Prezes SKPŚ