Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo,

W czwartek 16 lutego b.r. o godzinie 16:00 w Sali Senatu (Gmach Główny PW, s. 124, I piętro) odbędzie się tradycyjne spotkanie noworoczne Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW z Rektorem Politechniki Warszawskiej.

W programie m. innymi wystąpienie JM Rektora  PW Prof. Krzysztofa Zaremby oraz  Prezesa SAiP PW Prof. Andrzeja Jakubiaka, a także spotkanie towarzyskie, w trakcie którego wzniesiemy toast za pomyślność naszej Alma Mater.

Serdecznie zapraszamy i liczymy na niezawodną obecność,

Zarząd SAiP PW