Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Dnia 15 stycznia 2015 r. w Sali Senatu PW gościliśmy JMR Prof. Jana Szmidta
Przybyło ponad 100 osób spośród zaproszonych Członków SAiPPW
Pan Rektor przedstawił nam Program Obchodów 100 lecia Wznowienia Wykładów w Języku Polskim na Politechnice Warszawskiej. Podkreślił rolę jaka przypada w tych obchodach SAiPPW
Zarząd z zadowoleniem przyjął informację że na ukończeniu jest Plan Zagospodarowania Przestrzennego otoczenia PW i aprobatę Pana Rektora
Naszego wniosku, aby w tym planie znalazło się miejsce na Dowód Pamięci Społeczności PW o Naszych Bohaterach Studentach, którzy oddali życie w walce
o Niepodległość Ojczyzny w latach 1918-1920. Ten Hołd należy IM się tym bardziej, że Ofiara Ich Życia pozwoliła rozwijać się Naszej Ojczyźnie i Naszej Szkole, Wspaniałej Politechnice Warszawskiej.
Zgromadzeni z aprobatą przyjęli propozycję wydania Wspomnień Absolwentów PW tak aby w Roku 100-lecia wydawnictwo było dla chętnych dostępne…

informację zamieścił Kazimierz Mart