Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Stowarzyszenie

Naszym celem jest propagowanie osiągnięć Politechniki Warszawskiej i dokonań jej absolwentów, wspieranie wysiłków władz Uczelni na rzecz jej rozwoju oraz integracja środowiska absolwentów i przyjaciół PW.

Staramy się jednoczyć środowisko zainteresowane utrzymaniem stałych kontaktów z Uczelnią i pielęgnowaniem jej tradycji oraz integrować działania osób i instytucji na rzecz umocnienia pozycji Uczelni i jej materialnego wsparcia oraz organizowania i udzielania pomocy koleżeńskiej. Propagujemy profesjonalizm, zasady etycznego postępowania i solidarność koleżeńską absolwentów Uczelni. Prowadzimy działalność informacyjną o osiągnięciach badawczych, edukacyjnych, kulturalnych i sportowych Uczelni, a także o działalności studenckiego ruchu naukowego.