Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Wynikiem ich prac kierowanych przez dr. Grzegorza Buczka są projekty zmian w układzie zabudowy Starej Pragi, projekty nowych układów komunikacyjnych słowem pomysły na rewitalizację Pragi co pozwoliło by na zachowanie charakteru starego miasta ale również ożywienie go i przywrócenie mu wartości. Prace studentów są dostępne na wystawie w Praskim Muzeum Warszawy w dniach Wtorek i Czwartek od 12 do 20, przy ulicy Targowej 50/52 (okolice bazaru Różyckiego).
Informacje tą podajemy z uczuciem pewnej satysfakcji, bowiem powiązanie działalności dydaktycznej z praktycznym znaczeniem prac studentów jest statutowym postulatem Stowarzyszenia Absolwentów kierowanym pod adresem władz Uczelni. Udało się Stowarzyszeniu tym razem pozyskać dla inicjatywy, naszego absolwenta pana inż. Antoniego Dąbrowskiego społecznika na rzecz rewitalizacji Pragi, wsparcie ze strony Wydziału Architektury.