Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Turniej golfowy

Zapraszamy na pierwszy turniej golfowy o Puchar JM Rektora Politechniki Warszawskiej. Organizatorami turnieju są: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej oraz Klub Golfowy WAWA-Golf. Turniej odbędzie się w dniu 11 listopada tego roku na pięknym obiekcie Klubu Golfowego Lisia Polana (Pomocnia 9, 05-180 Pomiechówek, woj. Mazowieckie).

Przebieg turnieju:

  • Format: Stroke Play netto
  • 45: Ogłoszenie grup oraz dołków startowych na odprawie, która odbędzie się przed Domkiem Klubowym
  • 00: Start (shotgun)
  • 30: Lunch
  • 00: Rozdanie nagród

Opłata za uczestnictwo w turnieju wynosi 220 zł.

Potwierdzenie uczestnictwa proszę przesłać drogą mailową na adres info@lisiapolana.pl lub zgłosić telefonicznie korzystając z numeru telefonu 668-221-749 lub 530-585-282.