Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

We wtorek 15 sierpnia 2023 uczciliśmy pamięć studentów PW poległych w trakcie obrony niepodległości Polski w latach 1918-1920 przez złożenie kwiatów pod pamiątkowymi tablicami znajdującymi się w Gmachu Głównym.