Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Tradycyjnie już dnia 14.11.2014 społeczność Politechniki Warszawskiej reprezentowana przez:

– Kierownictwo Uczelni w osobach Prorektora prof. Władysława Wieczorka oraz Prorektora prof. Zbigniewa Kledyńskiego

– Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej

– Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej

przy udziale Chóru i Grupy rekonstrukcji historycznej „Radosław”

oddała hołd studentom Politechniki Warszawskiej poległym w walce o niepodległość i wolność Ojczyzny.
Odczytana została lista poległych i złożono kwiaty pod tablicami pamięci.