Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

ZARZĄD STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW I PRZYJACIÓŁ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

zaprasza na

WYSTAWĘ POCZTÓWEK, ZDJĘĆ i EKSPONATÓW 

ZWIĄZANYCH Z POLITECHNIKĄ WARSZAWSKĄ 

ZE ZBIORU DRA INŻ. SYLWESTRA GŁADYSIA 

i

SALON HISTORYCZNY 

z cyklu „200 lat Politechniki Warszawskiej”

E:\salon podsumowanie\salon historyczny SAiPPW 11-12-2017\Resized_20171211_195939_9133.jpegE:\salon podsumowanie\salon historyczny SAiPPW 11-12-2017\Resized_20171211_195845_4309.jpeg

Spotkania odbędą się w dniu 17 maja 2024 roku (piątek)

w Klubie Absolwenta SAiP PW (sala nr 4) w Gmachu Głównym

Politechniki Warszawskiej przy pl. Politechniki 1

Godz. 14.00 – Otwarcie wystawy zbioru dotyczącego Politechniki Warszawskiej

Godz. 18.00 – Rozpoczęcie Salonu Historycznego 

– prelekcja dra hab. Marka Jakubiaka, profesora uczelni

„Początki kształcenia technicznego na ziemiach polskich”

– prelekcja dra inż. Sylwestra Gładysia

„Historia Politechniki prezentowana na zdjęciach, pocztówkach i eksponatach wystawianego zbioru”

Wystawa prezentowana będzie również 

w sobotę 18 maja 2024 roku podczas NOCY MUZEÓW w godz. 18.0023.00