Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

.

SALON HISTORYCZNY

.

DZIEJE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

NA POCZTÓWKACH, ZDJĘCIACH i EKSPONATACH

  ZE ZBIORU DRA INŻ. SYLWESTRA GŁADYSIA

.

.

Uroczyste spotkania odbędą się w dniu 12 maja 2023 roku (piątek)

w Klubie Absolwenta SAiP PW (sala nr 4) w Gmachu Głównym

Politechniki Warszawskiej przy pl. Politechniki 1

.

  • 14.00 – Otwarcie wystawy zbioru dot. Politechniki Warszawskiej
  • 18.00Prelekcja prof. dra hab. inż. Andrzeja Jakubiaka 200 lat Politechniki Warszawskiej Prelekcja dra inż. Sylwestra Gładysia nt. wystawianego zbioru

 

E:\salon podsumowanie\salon historyczny SAiPPW 11-12-2017\Resized_20171211_195939_9133.jpegE:\salon podsumowanie\salon historyczny SAiPPW 11-12-2017\Resized_20171211_195845_4309.jpeg

 

Wystawa prezentowana będzie również w sobotę 13 maja 2023 r.

podczas NOCY MUZEÓW w godz. 18.00 – 23.00

.

Na wystawie prezentowane będą zdjęcia, kolekcja ponad 200 pocztówek, albumy, medale, odznaki, czasopisma, dokumenty, przedmioty tematycznie związane z Politechniką Warszawską.

Prezentowane będą najstarsze pocztówki Gmachu Głównego
z 1901 roku, na których widnieje jeszcze ogrodzenie placu budowy, wybudowany Gmach Fizyki, Gmach Chemii, Duża Aula z reprezentacyjną klatką schodową i wnętrza krużgankowego dziedzińca. Następnie pocztówki z okresu carskiego, z lazaretu zlokalizowanego na Politechnice w czasie I wojny światowej, ze zjazdów, kongresów, wystaw na Politechnice w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Nie zabraknie również pocztówek i zdjęć ukazujących zniszczenia i odbudowę Politechniki po II wojnie światowej.

Dodatkowo dostępne będą egzemplarze „Tygodnika Ilustrowanego”, informujące o wydarzeniach na Politechnice z lat 1898-1939. Zaprezentowane będą również medale wydane w 1915r. z okazji otwarcia Politechniki i Uniwersytetu w Warszawie, wydane na 50-lecie w 1965 r. i na 100-lecie w 2015 r., odznaki pierwszych studenckich kół naukowych powstałych już w 1915 r., odznaki i dokumenty związane z Legią Akademicką 36 Pułkiem Piechoty utworzonym w 1918 r. przez studentów czterech warszawskich uczelni.

https://www.biuletyn.pw.edu.pl/var/ezflow_site/storage/images/media/images/dr-inz.-sylwester-gladys/60619-1-pol-PL/Dr-inz.-Sylwester-Gladys_reference.jpg

Dr inż. Sylwester Gładyś ukończył studia na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej w 1978 roku. Pracuje na Wydziale Transportu PW na stanowisku adiunkta w Zakładzie Inżynierii Transportu Lotniczego i Teleinformatyki. W latach 1990-1996 był prodziekanem Wydziału Transportu ds. Studenckich. Podróżnik, alpinista, kolekcjoner, członek Senackiej Komisji ds. Historii i Tradycji PW, Wiceprezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej.