Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

ZAPROSZENIE NA SESJĘ HISTORYCZNĄ

Z OKAZJI 100- LECIA UTWORZENIA ,, ARMII BŁĘKITNEJ” GENERAŁA HALLERA’

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej zaprasza członków i przyjaciół Stowarzyszenia do Klubu Absolwenta w dniu 15 listopada 2017 o godz. 14:00 na sesję i wystawę historyczną poświęconą walce Armii Błękitnej pod białoczerwonym sztandarem o niepodległość Polski.

Historię i dokonania Armii Błękitnej pod dowództwem Generała Hallera przedstawi prof. Tomasz Panfil – historyk pracujący dla Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.

Sesji towarzyszy wystawa ilustrująca historię Błękitnej Armii.

Pod tablicą upamiętniającą fakt, że sztab gen. Hallera w Gmachu Głównym Politechniki kwaterował i stąd wychodziły rozkazy, złożone zostaną kwiaty.

Organizując sesję historyczne wspólnie z Instytutem Pamięci oddziału w Lublinie pragniemy oddać hołd żołnierzom Błękitnej Armii, walczącym w latach 1918- 1921 o niepodległą Polskę.

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ PAŃSTWA NA GALĘ ZŁOTEJ KSIĘGI

Dnia 15 listopada 2017 o godz. 18:00 odbędzie się w Małej Auli PW uroczyste wręczenie dyplomów i statuetek Złotej Księgi Absolwentów Politechniki Warszawskiej.

Laureatami wpisu do Złotej Księgi Absolwentów PW na rok 2017 decyzją Kapituły zostali następujący Absolwenci:

  1. Pan dr inż. Andrzej Jagusiewicz- wybitny naukowiec i działacz w dziedzinie ochrony środowiska.
  2. Pan mgr inż. Andrzej Kozłowski – organizator – przedsiębiorca, który wniósł wielki wkład w unowocześnienie technologii budownictwa.
  3. Pan mgr inż. Andrzej Szalewicz – wyróżniający się w innowacyjnej technologii elektronicznej, również działacz i organizator polskiego sportu.
  4. Pan dr inż. Piotr Szewczyk- wybitny organizator polskiej przedsiębiorczości elektroenergetycznej.

Uroczystość zakończy koncert Zespołu Pieśni i Tańca wykonany na cześć Laureatów.

GORĄCO I SERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W TYCH UROCZYSTOŚCIACH!

Tomasz Piłka

Sekretarz Zarządu SAiPPW