Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Z głębokim żalem informujemy o śmierci naszego Kolegi, Tadeusza Namedyńskiego, wybitnego działacza Stowarzyszenia, wieloletniego członka Zarządu.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 18.09.br w Zielonce koło Warszawy.

Początek uroczystości żałobnych o godzinie 11:00 w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Zielonce.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej