Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Z głębokim żalem informujemy, że 2 marca 2024 roku zmarł nasz Kolega Zdzisław Firlej, wybitny działacz Stowarzyszenia, członek Sądu Koleżeńskiego obecnej kadencji.

Msza żałobna odprawiona zostanie 8 marca 2024 roku o godzinie 10:30 w kościele Św. Benedykta na ul. Lucerny 95 w Warszawie, po której nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego na cmentarzu w Radości.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej