Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Aktualności

 

Uprzejmie informuję, że zostały utworzone nowe adresy mailowe w domenie saip.pw

biuro@saip.pw – biuro Stowarzyszenia,

zarzad@saip.pw – mail do członków Zarządu.

Sekretarz Zarządu mgr inż. Tomasz Piłka

Czytaj dalej