Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Dnia 5.09.2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Złotej Księgi, na którym wybrano Laureatów Złotej Księgi na rok 2013. Są to następujące osoby:

 • prof. Andrzej Cichocki
  Absolwent Wydziału Elektrycznego PW, pracujący od wielu lat w Japonii, jako szef firmy ,,Cichocky Laboratory”.
 • Leszek Cichy
  Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii PW, wybitny polski himalaista, zdobywca licznych najwyższych szczytów gór świata m.in. jako pierwszy człowiek wszedł zimą na Mount Everest.
 • prof. Zbigniew Florjańczyk
  Absolwent Wydziału Chemii PW, wybitny uczony, zasłużony dla polskiego przemysłu chemicznego – autor nowych technologii i wdrożeń.
 • inż. Zdzisław M. Lewalski
  Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW, pracujący od wielu lat w Stanach Zjednoczonych, wybitny konstruktor pojazdów eksploatowanych dla komunikacji miejskiej w Kanadzie i USA .

Na posiedzeniu tym wybrano również z pośród 11 kandydatów osoby, które otrzymały nominacje na rok 2014. Są to osoby następujące:

 • Pani Jolanta Emilia Hibner
  Absolwentka Wydziału Inżynierii Sanitarnej i Wodnej PW, wieloletni inżynier w dziedzinie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, eurodeputowany RP.
 • Pan dr Włodzimierz Lewandowski
  Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii PW, wybitny fizyk, pracujący na rzecz metrologii od kilkunastu lat zatrudniony na stanowisku Głównego Fizyka w Centrum Metrologii w Sèvres pod Paryżem.
 • Pan inż. Józef Oleksiak
  Absolwent Wydziału Lotniczego PW, wybitny projektant i realizator konstrukcji lotniczych, przyczynił się w ogromnym stopniu do rozwoju polskiego przemysłu lotniczego.