Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

W nawiązaniu do informacji o spotkaniu Wielkanocnym z nowo wybranym Kierownictwem Uczelni, informujemy uprzejmie, że spotkanie to, jako Wiosenne Spotkanie Absolwentów i Przyjaciół PW odbędzie się 21 kwietnia 2016 o godz. 15:00 w Sali Senatu PW. Zaproszenia o których wspominaliśmy zostały już wysłane do Członków i Przyjaciół Stowarzyszenia. Po spotkaniu oficjalnym w Sali Senatu przewidziane jest spotkanie towarzyskie w Klubie Absolwenta, połączone z poczęstunkiem składkowym. Składka wynosi 20 zł, zbierana będzie przed spotkaniem w Sali Senatu. W dniu tym jak zazwyczaj, będzie można opłacić składkę roczną. Na spotkaniu tym będziemy mogli dowiedzieć się o najważniejszych planach strategiczno-rozwojowych Naszej Uczelni w najbliższych latach oraz będzie można usłyszeć inne ważne informacje o sprawach absolwenckich i stowarzyszeniowych.

Zapraszamy serdecznie Wszystkich Członków i Przyjaciół Stowarzyszenia, na to Wiosenne Spotkanie.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW.