Złota Księga Absolwentów PW

Złota Księga

Obecni:
1. Prof. Włodzimierz Kurnik – Przewodniczący Kapituły
2. Prof. Zbigniew Florjańczyk
3. Jan Gawęcki
4. Marek Hołynski
5. Jerzy Kleps
6. Ryszard Kossowski
7. Mirosław Pawłowski
8. Zygmunt Trześniewski
9. Prof. Piotr Wolański

Goście zaproszeni:
Prof. Grzegorz Pawlicki i Kazimierz Mart

Kapituła na wniosek Zarządu SAiPPW rozpatrzyła listę kandydatów zgłoszonych w lipcu br.
Postanowiono powiększyć liczbę Laureatów Wpisu do Złotej Księgi w roku 2014,
rozpoczynającym obchody 100-lecia PW, do siedmiu (7) osób.

Oto osoby nominowane do Wpisu:
1. Prof. Maciej Grabski wybitny naukowiec w dziedzinie inżynierii materiałowej
2. Jolanta Emilia Hibner absolwentka Wydz. Ochrony Środodowiska, zasłużony inżynier dla gosp. Komunalnej W-wy, Europosłanka RP
3. Jan Krużynski absolwent MEiL konstruktor i producent sprzętu rehabilitacyjnego
4. Dr Włodzimierz Lewandowski geofizyk w Sevres pod Paryżem
5. Piotr Wojciechowski konstruktor w technice obronnej
6. Prof. Władysław Włosiński wybitny naukowiec w dziedzinie inż. Materiałowej
7. Prof. Sheng Zhu obywatel Chin doktorant PW inżynieria materiałowa

Do osób tych wysłane zostały pisma gratulacyjne Zarządu SAiPPW.

Czytaj dalejDnia 5.09.2013 r. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Złotej Księgi, na którym wybrano Laureatów Złotej Księgi na rok 2013. Są to następujące osoby:

 • prof. Andrzej Cichocki
  Absolwent Wydziału Elektrycznego PW, pracujący od wielu lat w Japonii, jako szef firmy ,,Cichocky Laboratory”.
 • Leszek Cichy
  Absolwent Wydziału Geodezji i Kartografii PW, wybitny polski himalaista, zdobywca licznych najwyższych szczytów gór świata m.in. jako pierwszy człowiek wszedł zimą na Mount Everest.
 • prof. Zbigniew Florjańczyk
  Absolwent Wydziału Chemii PW, wybitny uczony, zasłużony dla polskiego przemysłu chemicznego – autor nowych technologii i wdrożeń.
 • inż. Zdzisław M. Lewalski
  Absolwent Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa PW, pracujący od wielu lat w Stanach Zjednoczonych, wybitny konstruktor pojazdów eksploatowanych dla komunikacji miejskiej w Kanadzie i USA .

Czytaj dalej