Złota Księga Absolwentów PW

Złota Księga

Na posiedzeniu tym podjęto uchwałę o wpisie prof. Wacława Zalewskiego do Złotej Księgi Absolwentów. Decyzja ta miała związek z wystawą twórczości prof. W. Zalewskiego, której otwarcie miało miejsce dnia 23 czerwca 2015 r. Z uwagi na fakt, że na otwarcie wystawy przyjechała rodzina prof. W. Zalewskiego, postanowiono wykorzystać tą okoliczność dla przekazania dyplomu i statuetki Złotej Księgi na ręce przybyłych członków rodziny, gdyż prof. mający obecnie 98 lat nie był w stanie osobiście odebrać nagrody.

Czytaj dalejObecni:
1. Prof. Włodzimierz Kurnik – Przewodniczący Kapituły
2. Prof. Zbigniew Florjańczyk
3. Jan Gawęcki
4. Marek Hołynski
5. Jerzy Kleps
6. Ryszard Kossowski
7. Mirosław Pawłowski
8. Zygmunt Trześniewski
9. Prof. Piotr Wolański

Goście zaproszeni:
Prof. Grzegorz Pawlicki i Kazimierz Mart

Kapituła na wniosek Zarządu SAiPPW rozpatrzyła listę kandydatów zgłoszonych w lipcu br.
Postanowiono powiększyć liczbę Laureatów Wpisu do Złotej Księgi w roku 2014,
rozpoczynającym obchody 100-lecia PW, do siedmiu (7) osób.

Oto osoby nominowane do Wpisu:
1. Prof. Maciej Grabski wybitny naukowiec w dziedzinie inżynierii materiałowej
2. Jolanta Emilia Hibner absolwentka Wydz. Ochrony Środodowiska, zasłużony inżynier dla gosp. Komunalnej W-wy, Europosłanka RP
3. Jan Krużynski absolwent MEiL konstruktor i producent sprzętu rehabilitacyjnego
4. Dr Włodzimierz Lewandowski geofizyk w Sevres pod Paryżem
5. Piotr Wojciechowski konstruktor w technice obronnej
6. Prof. Władysław Włosiński wybitny naukowiec w dziedzinie inż. Materiałowej
7. Prof. Sheng Zhu obywatel Chin doktorant PW inżynieria materiałowa

Do osób tych wysłane zostały pisma gratulacyjne Zarządu SAiPPW.

Czytaj dalej