Złota Księga Absolwentów PW

Złota Księga

Na posiedzeniu tym podjęto uchwałę o wpisie prof. Wacława Zalewskiego do Złotej Księgi Absolwentów. Decyzja ta miała związek z wystawą twórczości prof. W. Zalewskiego, której otwarcie miało miejsce dnia 23 czerwca 2015 r. Z uwagi na fakt, że na otwarcie wystawy przyjechała rodzina prof. W. Zalewskiego, postanowiono wykorzystać tą okoliczność dla przekazania dyplomu i statuetki Złotej Księgi na ręce przybyłych członków rodziny, gdyż prof. mający obecnie 98 lat nie był w stanie osobiście odebrać nagrody.

Czytaj dalej