Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Tradycyjne, noworoczne spotkanie Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej z władzami uczelni odbyło się już po raz dwudziesty. Pierwszego lutego b. roku w Sali Senatu PW spotkał się z nami Jego Magnificencja Rektor, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt. W spotkaniu uczestniczyło ok. 80 osób, w tym członkowie Zarządu SAiP z prezesem, prof. Andrzejem Jakubiakiem. Był także obecny honorowy prezes, prof. Grzegorz Pawlicki.

Po powitaniu zebranych przez prezesa zarządu głos zabrał JM Rektor PW, który nakreślił aktualną sytuację naszej Alma Mater na tle bieżących zmian zachodzących w szkolnictwie wyższym. Prof. Szmidt omówił także prace nad nową ustawą, zwracając uwagę na możliwe konsekwencje dla uczelni technicznych. Po wystąpieniu Rektora w krótkiej dyskusji głos zabrali kol. Krzysztof Sobków i kol. Janusz Pieńkowski.

Kolejnym punktem spotkania była prezentacja przez prezesa, prof. Jakubiaka, celów i zadań naszego Stowarzyszenia, zaplanowanych do realizacji w bieżącej kadencji, czyli do roku 2020. Była to rozszerzona i zaktualizowana wersja wystąpienia prezesa podczas obrad Senatu PW w grudniu ub. roku. Poniżej przedstawiamy pełny zestaw prezentowanych plansz, co powinno przybliżyć bieżącą działalność SAiP PW.

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy przeszli do Klubu Absolwenta, gdzie JM Rektor wzniósł toast za pomyślność naszego Stowarzyszenia, a następnie odbyły się niezwykle ważne i integrujące spotkania kuluarowe przy obficie zastawionym bufecie.

Czytaj dalejSerdecznie zapraszamy wszystkich P.T. Członków naszego Stowarzyszenia na tradycyjne spotkanie noworoczne z Władzami Politechniki Warszawskiej.

To jubileuszowe (bo już dwudzieste) wydarzenie odbędzie się 1 lutego 2017 r. ( środa)  o godz. 18.00 w sali Senatu PW.

Podczas spotkania JM Rektor PW, prof. Jan Szmidt, przedstawi aktualne problemy i zadania stojące przed naszą Alma Mater. Z kolei prezes SAiP PW, prof. Andrzej Jakubiak, zapozna P.T. Uczestników z programem działalności naszego Stowarzyszenia w bieżącej kadencji, omówi cele strategiczne i podjęte aktualnie inicjatywy.

Na koniec przewidujemy swobodną dyskusję i toast noworoczny za pomyślność Politechniki Warszawskiej, jej Pracowników, Studentów i Absolwentów.

Oczywiście będzie także doskonała okazja do spotkań i rozmów kuluarowych oraz wniesienia opłaty członkowskiej.

Bardzo liczymy na Państwa niezawodną obecność!

Pozdrawiam serdecznie,

Andrzej Jakubiak

Czytaj dalej