Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Odbyło się przygotowywane od dawna spotkanie na starej Pradze.
Na zaproszenie Praskiego Stow.Rewitalizacji Pragi, a osobiście Kolegi Antoniego
Dąbrowskiego który jest animatorem działalności tego stowarzyszenia przybyła
Na Pragę grupa studentów z Koła Naukowego Inżynierii Miejskiej z Wydziału Inżynierii Lądowej PW.Celem spotkania było zapoznanie się z programem jaki przygotowało Stowarzyszenie i jakie tematy ztego programu chcieliby zaproponować do współpracy
Z Kołem Naukowym..Pokazano nam wiele budynków XIX to wiecznych o pięknych elewacjach które popadają w ruinę i które zdaniem naszych przewodników ze Stow
Praskiego i powinny być czym prędzej zinwentaryzowane i opisane, bowiem
Upływ czasu spowoduje że odtworzenie rysunku elewacji będzie coraz trudniejsze.
Jest tu wilkie pole dla prac studentów i pracowników Wydziału Architektury,
Natomiast dla kolegów z Inżynierii Miejskiej zaproponowano prace studialne z zakresu
Rozwiązań komunikacji miejskiej; jak ograniczyć ruch kołowy na korzyść ruchu pieszego
Gdzie zaproponować ciągi spacerowe, gdzie trasy rowerowe itp.
Kol Antoni Dąbrowski zobowiązał się przekazać Politechnice tematy ewentualnych prac
Studenckich i nie tylko. Koledzy z koła naukowego przekażą opiekunowi Koła dr A. Brzezińskiemu oraz prodziekanowi odpowiedzialnemu za programowanie procesu dydaktycznego, informację o wizycie na Pradze i wnioski z niej wynikające.

Czytaj dalejDnia 03. 09. 2014 Kapituła Złotej Księgi Absolwentów Politechniki Warszawskiej nominowała spośród zgłoszonych kandydatów
7 osób do Wpisu w Złotej Księdze Absolwentów;

Czytaj dalejSzanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że z uwagi na brak możliwości uzyskania quorum na zebraniach Kapituły Złotej Księgi Politechniki Warszawskiej w proponowanych terminach tj. 24 lub 30 bm. W tych terminach zebrania zostają odwołane!

Posiedzenie Kapituły Przewodniczący zwołuje w dniu 3.09.br o godzinie 14 w Sali Klubu absolwenta. Przypomnienie o spotkaniu zostanie przesłana w końcu sierpnia.

 

Pozdrowienia i życzenia pogodnego urlopu.

 

Sekretarz Kapituły

Wojciech Podczaski

Czytaj dalej