Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Szanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

W nawiązaniu do informacji o spotkaniu Wielkanocnym z nowo wybranym Kierownictwem Uczelni, informujemy uprzejmie, że spotkanie to, jako Wiosenne Spotkanie Absolwentów i Przyjaciół PW odbędzie się 21 kwietnia 2016 o godz. 15:00 w Sali Senatu PW. Zaproszenia o których wspominaliśmy zostały już wysłane do Członków i Przyjaciół Stowarzyszenia. Po spotkaniu oficjalnym w Sali Senatu przewidziane jest spotkanie towarzyskie w Klubie Absolwenta, połączone z poczęstunkiem składkowym. Składka wynosi 20 zł, zbierana będzie przed spotkaniem w Sali Senatu. W dniu tym jak zazwyczaj, będzie można opłacić składkę roczną. Na spotkaniu tym będziemy mogli dowiedzieć się o najważniejszych planach strategiczno-rozwojowych Naszej Uczelni w najbliższych latach oraz będzie można usłyszeć inne ważne informacje o sprawach absolwenckich i stowarzyszeniowych.

Zapraszamy serdecznie Wszystkich Członków i Przyjaciół Stowarzyszenia, na to Wiosenne Spotkanie.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW.

 

 

Czytaj dalejSzanowne Koleżanki i Szanowni Koledzy

Pragnę poinformować Państwa, że z przyczyn od nas niezależnych, planowane wcześniej spotkanie Wielkanocne z nowo wybranym Rektorem Politechniki Warszawskiej, prof Janem Szmidtem odbędzie się w terminie późniejszym. Spotkanie to planowaliśmy na dzień 30.03.2016, ale niestety musieliśmy je przenieść na koniec kwietnia bieżącego roku. Zaproszenia na to spotkanie zostaną wysłane w terminie późniejszym.

 

Proszę przyjąć serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności z okazji Świąt Wielkiej Nocy

Z wyrazami szacunku Kazimierz Mart

Czytaj dalejWynikiem ich prac kierowanych przez dr. Grzegorza Buczka są projekty zmian w układzie zabudowy Starej Pragi, projekty nowych układów komunikacyjnych słowem pomysły na rewitalizację Pragi co pozwoliło by na zachowanie charakteru starego miasta ale również ożywienie go i przywrócenie mu wartości. Prace studentów są dostępne na wystawie w Praskim Muzeum Warszawy w dniach Wtorek i Czwartek od 12 do 20, przy ulicy Targowej 50/52 (okolice bazaru Różyckiego).
Informacje tą podajemy z uczuciem pewnej satysfakcji, bowiem powiązanie działalności dydaktycznej z praktycznym znaczeniem prac studentów jest statutowym postulatem Stowarzyszenia Absolwentów kierowanym pod adresem władz Uczelni. Udało się Stowarzyszeniu tym razem pozyskać dla inicjatywy, naszego absolwenta pana inż. Antoniego Dąbrowskiego społecznika na rzecz rewitalizacji Pragi, wsparcie ze strony Wydziału Architektury.

Czytaj dalej