Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Wynikiem ich prac kierowanych przez dr. Grzegorza Buczka są projekty zmian w układzie zabudowy Starej Pragi, projekty nowych układów komunikacyjnych słowem pomysły na rewitalizację Pragi co pozwoliło by na zachowanie charakteru starego miasta ale również ożywienie go i przywrócenie mu wartości. Prace studentów są dostępne na wystawie w Praskim Muzeum Warszawy w dniach Wtorek i Czwartek od 12 do 20, przy ulicy Targowej 50/52 (okolice bazaru Różyckiego).
Informacje tą podajemy z uczuciem pewnej satysfakcji, bowiem powiązanie działalności dydaktycznej z praktycznym znaczeniem prac studentów jest statutowym postulatem Stowarzyszenia Absolwentów kierowanym pod adresem władz Uczelni. Udało się Stowarzyszeniu tym razem pozyskać dla inicjatywy, naszego absolwenta pana inż. Antoniego Dąbrowskiego społecznika na rzecz rewitalizacji Pragi, wsparcie ze strony Wydziału Architektury.

Czytaj dalejSzanowne Koleżanki i Koledzy,

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół PW wyszedł z inicjatywą wydania z okazji 100-lecia Politechniki Warszawskiej specjalnej okolicznościowej książki, pracy zbiorowej, zawierającej wspomnienia absolwentów naszej Uczelni. Zwracamy się zatem z prośbą do wszystkich Koleżanek i Kolegów, bez względu na ukończony Wydział czy kierunek ani rocznik ukończenia studiów, by zostali Współautorami tej książki. Prosimy więc o przyłączenie się do tej inicjatywy i spróbowanie napisania osobistych wspomnień, które mogłyby zostać włączone do planowanego dzieła. Objętość takich wspomnień nie jest ograniczona. Treść wspomnień jest także dowolna. Może to być tekst wspomnieniowy, opis zabawnego, ciekawego zdarzenia lub refleksje ogólniejsze. Ważne jest tylko to, by tekst był napisany autentycznym, własnym językiem, bez silenia się na literackość czy choćby poprawność. Nie jesteśmy przecież literatami! Można dodać materiał graficzny – przede wszystkim zeskanowane fotografie. Książka taka będzie ważnym opisem naszego wspólnego świata, który warto ocalić od zapomnienia.

1. Tych z Was, którzy już wiedzą, że napiszą, prosimy o pisanie i przesłanie materiału mailem na adres: saip.wspomnienia@op.pl

2. Tych z Was, którzy nie wiedzą czy napiszą, a zależy to np. od dalszych informacji, prosimy o kontakt mailowy z pytaniami na ten sam adres lub kontakt telefoniczny pod numerem 503 150 544.

3. Tych z Was, którzy myślą, że raczej nie napiszą, prosimy o zmianę stanowiska.

Pozdrawiamy

W imieniu Grupy Inicjatywnej
Kazimierz Mart

Czytaj dalejDnia 15 stycznia 2015 r. w Sali Senatu PW gościliśmy JMR Prof. Jana Szmidta
Przybyło ponad 100 osób spośród zaproszonych Członków SAiPPW
Pan Rektor przedstawił nam Program Obchodów 100 lecia Wznowienia Wykładów w Języku Polskim na Politechnice Warszawskiej. Podkreślił rolę jaka przypada w tych obchodach SAiPPW
Zarząd z zadowoleniem przyjął informację że na ukończeniu jest Plan Zagospodarowania Przestrzennego otoczenia PW i aprobatę Pana Rektora
Naszego wniosku, aby w tym planie znalazło się miejsce na Dowód Pamięci Społeczności PW o Naszych Bohaterach Studentach, którzy oddali życie w walce
o Niepodległość Ojczyzny w latach 1918-1920. Ten Hołd należy IM się tym bardziej, że Ofiara Ich Życia pozwoliła rozwijać się Naszej Ojczyźnie i Naszej Szkole, Wspaniałej Politechnice Warszawskiej.
Zgromadzeni z aprobatą przyjęli propozycję wydania Wspomnień Absolwentów PW tak aby w Roku 100-lecia wydawnictwo było dla chętnych dostępne…

informację zamieścił Kazimierz Mart

Czytaj dalej