Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Szanowni Państwo,

Kiedy w marcu ubiegłego roku zawieszaliśmy działalność naszego Stowarzyszenia, liczyliśmy, że ten stan potrwa kilka miesięcy i wszystko wróci w miarę szybko do normy. Niestety, epidemia wciąż trwa i nikt nie wie, kiedy minie zagrożenie dla naszego zdrowia i życia. Dlatego organizacja naszych wspaniałych Salonów i innych spotkań jest wciąż niemożliwa. Oczywiście staramy się w ograniczonej formule uczestniczyć w życiu uczelni i mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli ze zdwojoną energią działać na rzecz środowiska Absolwentów i Przyjaciół PW. W obecnej chwili z wielką satysfakcją odnotowujemy inicjatywę P.T. Absolwentów Wydziału Geodezji i Kartografii, którą zamieszczamy poniżej.

 

 

W dniu 18.11.2021 r. odbyło się spotkanie inauguracyjno–informacyjne grupy inicjatywnej utworzenia Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. W  spotkaniu uczestniczyło 14 absolwentów reprezentujących 12 roczników ukończenia studiów (1969,1971,1972,1973,1974,1975,1976,1977,1983,1987,1995, 2008). W dyskusji oraz w głosowaniu uczestnicy spotkania opowiedzieli się za utworzeniem Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej sfederowanego/współpracującego ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej. Osoby z grupy inicjatywnej zwracają się do Absolwentek i Absolwentów Wydziału z następującym przesłaniem:

 

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Absolwentki i Absolwenci Wydziału Geodezji i Kartografii

Politechniki Warszawskiej

 

Jesteśmy absolwentami znakomitego Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej. Z latami studiów spędzonymi w murach uczelni (z legendarną „Wylęgarnią” włącznie), praktykami wakacyjnymi w urokliwym Grybowie i innych miejscowościach kraju, pobytami i rozrywką w klubach studenckich, rajdami turystycznymi, imprezami sportowymi, mieszkaniem w akademiku wiążą się nasze najmilsze, najwspanialsze wspomnienia, sentyment i nostalgia, a także wdzięczność wobec Alma Mater i macierzystego Wydziału.

Dostrzegając chęć utrzymywania stałych kontaktów z Wydziałem i Uczelnią,  pielęgnowania łączących nas więzi, utrzymywania wzajemnych i nawiązywania nowych kontaktów oraz kierując się celami i potrzebami:

  • propagowania osiągnięć Wydziału i Uczelni,
  • integracji środowiska, tworzenia płaszczyzny do współpracy absolwentów Wydziału i Uczelni, wymiany doświadczeń, świadczenia pomocy koleżeńskiej,
  • stworzenia nowych możliwości komunikacji absolwentów Wydziału (m.in. spotkania okazjonalne, tematyczne, strona internetowa, zjazdy absolwentów, bale wydziałowe, imprezy kulturalne, turystyczne i sportowe, wspólne wyjazdy krajowe i zagraniczne),
  • utrzymywania kontaktów z absolwentami mieszkającymi za granicą,
  • prezentowania i promowania osiągnięć absolwentów,
  • czczenia pamięci o absolwentach i ich osiągnięciach,
  • wykorzystywania potencjału, dorobku zawodowego absolwentów do kształtowania wizerunku/image Wydziału i Uczelni,
  • włączania się absolwentów w życie Wydziału i Uczelni oraz zaangażowania (w tym materialnego wsparcia) na rzecz Wydziału i Uczelni,
  • propagowania profesjonalizmu, zasad etycznego postępowania i solidarności koleżeńskiej

Tworzymy:

Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Geodezji i Kartografii PW sfederowane/współpracujące z działającym na uczelni Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej (SAiP PW).

W naszych działaniach będziemy wykorzystywać wszystkie możliwości, jakie daje współpraca/członkostwo w SAiP PW: Statut (zanim opracowany  zostanie Statut Stowarzyszenia Wydziałowego), działalność Fundacji PW, uczestnictwo w imprezach organizowanych przez SAiP PW, korzystanie z pomieszczeń Klubu Absolwenta i inne.

Realizując cele Stowarzyszenia będziemy chcieli utrzymywać kontakty i współpracować z naszymi młodszymi Kolegami – studentami Wydziału oraz ich reprezentacją – Wydziałowym Samorządem Studenckim.

 

Zwracamy się do Was Koleżanki i Koledzy – Absolwentki i Absolwenci naszego Wydziału o wstępowanie i aktywny udział w pracach Stowarzyszenia Wydziałowego. Działając wspólnie możemy być znowu razem, wydłużamy naszą młodość, odświeżamy najmilsze wspomnienia. Uczestnicząc w pracach Stowarzyszenia i współpracując będziemy bliżej problemów Wydziału i Uczelni, stąd i będziemy także  lepiej znali  potrzeby i możliwości odwdzięczenia się i wsparcia.

W momencie tworzenia  działalność chcemy oprzeć na liderach poszczególnych roczników, którzy zwrócą się do Was z propozycją wstępowania do Stowarzyszenia i współpracy. Chcielibyśmy, aby pierwszą dużą imprezą Stowarzyszenia Absolwentów Wydziału GiK PW było spotkanie w klubie „Stodoła” na wiosnę 2022 r. wieńczące Jubileusz 100-lecia Wydziału Geodezji i Kartografii PW.

 

Liczymy i czekamy na Was! Do zobaczenia!

 

 Grupa Inicjatywna:

Adam Zaborowski(1973), Janusz Walo(1992), Andrzej Pachuta(1976),

Andrzej Kaczyński(1969),), Ryszard Preuss(1971), Dariusz Kuźmicz(1972), 

Jerzy Kozłowski(1972), Grzegorz Matuszewski(1973), Zbigniew Kaźmierczak(1974),

 Marek Woźniak(1975), Leszek Cichy(1977), Paweł Zając(1987),

Dariusz Gotlib(1995), Kinga Węzka(2008),

Czytaj dalejW dniu 02 marca 2020 r. odbyło się siódme spotkanie Salonu Sportowego Klubu Absolwenta SAiP PW nt. Stulecia działalności Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
Gośćmi spotkania byli i mieli wystąpienia:
Mieczysław Nowicki – v-ce prezes PKOl. , prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, b. polski kolarz szosowy i torowy, srebrny i brązowy medalista IO w Montrealu, złoty i brązowy medalista Mistrzostw Świata,
Andrzej Szalewicz – prezes PKOl w latach 1991-1997, absolwent PW,
Laureat „Złotej Księgi” wybitnych absolwentów PW,
dr hab. Michał Słoniewski – członek Akademii Olimpijskiej, dyplomata, menedżer w dziedzinie turystyki,
Henryk Urbaś – wieloletni rzecznik prasowy PKOl, redaktor prowadzący Magazynu Olimpijskiego.
Spotkanie Salonu Sportowego nt. Stulecia działalności Polskiego Komitetu Olimpijskiego było projektem realizowanym w ramach obchodów na Politechnice Warszawskiej stulecia odzyskania niepodległości i odbudowy polskiej państwowości oraz wpisanym do kalendarium tych obchodów.
Na początku zaprezentowano otrzymany od PKOl film nt. uroczystości Stulecia działalności PKOl, które odbyły się w Krakowie i w Warszawie.
Mieczysław Nowicki – Gość Specjalny Salonu w profesjonalnym wywiadzie przeprowadzonym przez redaktora Henryka Urbasia w ciekawy , barwny sposób opowiedział o swojej karierze zawodniczej, jej początkach, największych sukcesach , w jaki sposób zdobywał medale olimpijskie i medale M.Św. – co więcej zaprezentował te medale. Wystąpienie było urozmaicone ciekawostkami , osobistymi epizodami i anegdotami, zarówno z okresu kariery zawodniczej , jak i pełnienia w latach 2000-2001 rządowej funkcji prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu.
Opowiedział także o aktualnym swoim zaangażowaniu zarówno w PKOl, jak i łódzkich strukturach sportowych, gdzie mieszka.
Poruszające , ale napawające ostrożnym optymizmem były informacje nt. stanu zdrowia Ryszarda Szurkowskiego –jego kolegi i przyjaciela ze znakomitego teamu kolarskiego.
Andrzej Szalewicz –„ Gość z Politechniki” podzielił się swoimi bogatymi wspomnieniami sportowymi z okresu kierowania PKOl oraz polską ekipą na czterech Igrzyskach Olimpijskich.
Dr hab. Michał Słoniewski w sposób niezmiernie interesujący zaprezentował historię polskiego ruchu olimpijskiego, jego początki na tle odrodzenia nowożytnych Igrzysk Olimpijskich i odzyskania przez nasz kraj niepodległości , ważne daty, w tym 12 października 1919 r. powszechnie znaną jako dzień
zawiązania się w Krakowie Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Przypomniał znaczące postacie w historii polskiego ruchu olimpijskiego: m.in. księcia Stefana Lubomirskiego, księcia Kazimierza Lubomirskiego, Mieczysława Orłowicza, płk. Ignacego Matuszewskiego ( późniejszego męża Haliny Konopackiej), gen. dr Stanisława Roupperta oraz znakomitych polskich sportowców okresu przedwojennego- m.in. Halinę Konopacką, Marię Kwaśniewską, Jadwigę Wajsówną, Stanisławę Walasiewicz, Janusza Kusocińskiego.
Redaktor Henryk Urbaś – Przyjaciel Salonu Sportowego od początku jego istnienia podzielił się bogatymi wspomnieniami z Igrzysk Olimpijskich , jak zwykle w sposób pasjonujący z anegdotami , szczególnie tymi jak sobie radził w trudnych momentach w sprawozdaniach z imprez czy wywiadach.
Salonowi Sportowemu zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami towarzyszyły niespodzianki –
tradycyjnie był to quiz dot. problematyki sportowej związanej z głównym gościem i tematyką Salonu. Prawidłowo na 6 pytań odpowiedziały cztery osoby. Nagrody dla zwycięzców stanowiły albumy PKOl oraz gadżety otrzymane od Polskiej Organizacji Turystyczne.j
Gościom Salonu zostały wręczone przez Prezesa SAiP PW- prof. Andrzeja Jakubiaka oraz czł. Zarządu – dr Adam Zaborowskiego pamiątkowe prezenty związane z Politechniką Warszawską : obrazy dr inż. Michała Suffczyńskiego „Gmach Główny PW” oraz album „Ocalić od zapomnienia” wydany w związku ze 100-leciem Odnowienia tradycji Politechniki Warszawskiej.
Uczestniczący w spotkaniu Prorektor ds. Studenckich – prof.dr hab.inż. Janusz Walo oraz prezes SAiP PW – prof. dr hab. Andrzej Jakubiak otrzymali z rąk v-ce prezesa PKOl Mieczysława Nowickiego i b. prezesa Andrzeja Szalewicza jubileuszowe wydawnictwo PKOl „100 LAT NA OLIMPIJSKIM SZLAKU”
Należy podkreślić , że VII Salon Sportowy był bardzo udanym przedsięwzięciem, przede wszystkim towarzyszyło mu bardzo duże zainteresowanie- uczestniczyło w nim ponad 70 osób ( Klub Absolwenta był pełen -krzesła trzeba było dostawiać !!!).
Oprócz członków SAIP PW Salon zaszczycili znamienici goście:
Władze uczelni reprezentował Prorektor ds. Studenckich – prof.dr hab. inż. Janusz Walo
Salon zaszczycili swoją obecnością profesorowie PW; m.in. Józef Modelski, Zbigniew Żebrowski, Mieczysław Poniewski.
Gośćmi Salonu byli b. polscy Ambasadorzy Janusz Skolimowski i Wiesław Osuchowski.
Obecny był b. wieloletni redaktor naczelny czasopisma studenckiego „Politechnik”- Andrzej Ziemski.
Uczestniczył w nim dyrektor Departamentu Promocji Turystyki Krajowej Polskiej Organizacji Turystycznej – Jacek Janowski.
Z władz ZNP na PW obecni byli v-ce prezesi : dr hab. Krzysztof Polakowski oraz dr Zdzisław Gałkowski
Obecni byli przedstawiciele Samorządu Studentów PW z przewodniczącą Komisji Sportu i Turystyki- Zuzanną Dobrochłop oraz Przewodniczącym Komisji Promocji i Współpracy Zewnętrznej- Władysławem Olejnikiem.
Gośćmi Salonu byli także nasi przyjaciele z innych uczelni i obszarów działania, gł. sportu i turystyki.

Gościem sentymentalnym Salonu był Marcin Pietrasik- syn działacza studenckiego na PW, a następnie działacza sportowego, v-ce prezesa PKOl, v-ce prezesa Urzędu Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki, prezesa Polskiej Fundacji Olimpijskiej , szefa polskiej misji olimpijskiej w Atlancie, który wkroczył na czele polskiej ekipy na Stadion Olimpijski zasłabł i pomimo prowadzonej reanimacji zmarł po przewiezieniu do szpitala- był to wspaniały Eugeniusz Pietrasik.
Pytaniom i wypowiedziom uczestników Salonu Sportowego nie było końca, zarówno w trakcie spotkania jak i recepcji . To świadczy zarówno o zainteresowaniu naszych absolwentów, przyjaciół i studentów polskim sportem jak i bardzo interesujących gościach Salonu Sportowego.

Opr. dr Adam Zaborowski
czł. Zarządu SAiP PW

Zdjęcia :Witold Szulecki

Czytaj dalej