Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy,

W dniu 14 stycznia 2019 r.  (poniedziałek)  o  godz. 17.00 w w Klubie Księgarza w Warszawie, Rynek Starego Miasta 22/24 odbędzie się spotkanie autorskie związane z promocją książki dr Adama Zaborowskiego, absolwenta Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej, członka zarządu SAiP PW pt. „PROMUJĄC POLSKĘ. Z politechniki do dyplomacji i turystyki”.

W imieniu Zarządu SAiP PW  serdecznie zapraszamy

mgr inż. Tomasz Piłka                   prof.dr hab. inż. Andrzej Jakubiak

Czytaj dalejSzanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

Serdecznie zapraszam na organizowaną od dziesięciu lat przez nasze Stowarzyszenie uroczystą Galę Złotej Księgi Absolwentów Politechniki Warszawskiej, która odbędzie się 15 listopada b.r. o godzinie 18:00 w Małej Auli Gmachu Głównego PW. Tradycyjnie Galę uświetni Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej specjalnym koncertem dedykowanym tegorocznym laureatom a uroczystość zakończymy spotkaniem towarzyskim przy lampce wina w Klubie Absolwenta.

Mam przyjemność przekazać jednocześnie zaproszenie JM Rektora PW do wzięcia udziału w tegorocznych obchodach Święta Politechniki, w których nasze Stowarzyszenie aktywnie uczestniczy.

Święto Politechniki Warszawskiej 2018 – HARMONOGRAM WYDARZEŃ

Czytaj dalejW dniu 22 października br. w Klubie Absolwenta PW odbyło się spotkanie organizowane przez Fundację Politechniki Warszawskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej nt. szans , możliwości i efektów ekonomicznych wynikających z organizacji konferencji i kongresów. Uczestniczyli w nim pracownicy i absolwenci naszej uczelni, w tym pełniący zaszczytne funkcje Ambasadorów Kongresów Polskich. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Zbigniew Kowal – jeden z najbardziej doświadczonych przedstawicieli “przemysłu  spotkań” w Polsce, pierwszy dyrektor powołanego przy agendzie rządowej Polskiej Organizacji Turystycznej – Poland Convention Bureau, aktualnie prezes Global Congress PCO oraz reprezentujący Warszawską Organizację Turystyczną – stowarzyszenie publiczno-prywatne zainicjowane przez Urząd m.st. Warszawy Mateusz Czerwiński- wiceprezes Zarządu i Paweł Rozen – st. specjalista ds. konferencji, którzy zaprezentowali możliwości wsparcia merytorycznego i promocyjnego przy organizacji konferencji i kongresów na terenie i przez pracowników Politechniki Warszawskiej. Wskazywano przy tym na wynikające z organizacji tych imprez korzyści naukowe, merytoryczne i ekonomiczne oraz wiodącą rolę , którą mogłaby przy ich organizacji odgrywać Fundacja PW, dla której byłaby to także dodatkowa forma wsparcia i źródło pozyskiwania środków finansowych.

Zgodnie z propozycją prezesa SAiP PW- prof. dr hab. Andrzeja Jakubiaka uzgodniono organizację spotkania na ten temat na wiosnę 2019 r. w szerszym gronie z udziałem osób organizujących na uczelni konferencje i kongresy oraz będących członkami władz w organizacjach międzynarodowych.

Spotkanie zapoczątkowało także współpracę Fundacji PW i SAiP PW z partnerami instytucjonalnymi, w tym z jako pierwszym uczestniczącym w tym spotkaniu Zbigniewem Kowalem z firmy Global Congress PCO.

Opr.

Jerzy Baranowski                                                dr Adam Zaborowski

Prezes Zarządu                                                     czł. Zarządu SAiP PW

Fundacji PW

Czytaj dalej