Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy,

 

Z przyjemnością informujemy o kolejnym, trzecim spotkaniu Salonu Sportowego  Klubu Absolwenta Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej.

W dniu 26 marca br. (poniedziałek)  o  godz. 18.00 w pomieszczeniach Klubu odbędzie się spotkanie z byłym prezesem (przez dwie kadencje, w latach 1991-1997) Polskiego Komitetu Olimpijskiego, kierownikiem polskiej ekipy olimpijskiej na czterech Igrzyskach Olimpijskich, absolwentem Wydziału Łączności Politechniki Warszawskiej, Laureatem „Złotej Księgi” wybitnych absolwentów PW- mgr. Inż. ANDRZEJEM SZALEWICZEM, który zaprezentuje swoją działalność społeczną  i zaangażowanie na rzecz polskiego sportu.

Będzie to także znakomita okazja, aby dowiedzieć się o  występach polskich sportowców i usłyszeć kilka ciekawostek z Igrzysk Olimpijskich w Albertville (1992), Barcelonie (1992),Lillehamer (1994) i Atlancie (1996),  a także ostatnich Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pyeongchang oraz porozmawiać na inne tematy związane ze sportem: m.in. finansowanie polskiego sportu czy problem dopingu w sporcie.

 

            W imieniu Zarządu SAiP PW  serdecznie zapraszamy

prof. Andrzej Jakubiak    mgr inż. Tomasz Piłka    dr Adam Zaborowski

Czytaj dalejZ głębokim żalem informujemy o śmierci naszego Kolegi, Krzysztofa Sobków, wybitnego działacza Stowarzyszenia, wieloletniego członka Zarządu.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 16.01.br na cmentarzu powązkowskim komunalnym (dawny wojskowy).

Początek uroczystości żałobnych o godzinie 11:15 w Kościele św. Jozefata ul. Powązkowska 90.

Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej

Czytaj dalejMamy zaszczyt zaprosić Państwa na XXI spotkanie noworoczne Absolwentów

 i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej z Kierownictwem Uczelni,

które odbędzie się 17 stycznia 2018 roku (środa) o godzinie 18.00

w Sali Senatu w Gmachu Głównym PW.

Podczas spotkania JM Rektor PW, prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, przedstawi aktualne problemy i zadania naszej Uczelni.

W programie tradycyjny toast za pomyślność Politechniki Warszawskiej!  

 

Zarząd Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej PW, na podstawie par. 19 Statutu, zwołuje Walne Zebranie Członków SAiP PW w dniu 17 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 17.45 (ew. w drugim terminie o godz. 18.45) w Sali Senatu w Gmachu Głównym PW.

Porządek Walnego Zebrania:

  1. Otwarcie obrad
  2. Wybór przewodniczącego zebrania i protokólanta.
  3. Przyjęcie porządku zebrania.
  4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  5. Informacje prezesa Zarządu o działalności Stowarzyszenia w ostatnim roku.
  6. Wybory uzupełniające do Zarządu SAiP PW.

6.A. Uchwalenie Regulaminu Komisji Rewizyjnej SAiP PW

  1. Sprawy wniesione i wolne wnioski.
  2. Zamknięcie obrad.

 

Punkt 6.A. został wprowadzony jako autopoprawka Zarządu, już po wysłaniu imiennych zaproszeń do członków SAiP (które omyłkowo nie zawierały tego punktu). Projekt Regulaminu Komisji Rewizyjnej jest do wglądu w biurze Zarządu i będzie udostępniony P.T. Członkom tuż przed obradami Walnego Zebrania.

 

Prosimy o niezawodne przybycie na obrady, które będą połączone z noworocznym spotkaniem z władzami uczelni. Zwracamy się również z gorącą prośbą o opłacenie składek członkowskich przelewem na konto bankowe: 35 1240 1053 1111 0000 0500 6007, ewentualnie gotówką przed lub po Walnym Zebraniu.

 

Z poważaniem,

w imieniu Zarządu SAiP PW

 

mgr inż. Tomasz Piłka   Sekretarz Zarządu                prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak  Prezes Zarządu

 

 

 

 

Czytaj dalej