Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Informacja o badaniach ponadstandardowych dla pracowników PW w r.a. 2012/2013.

Pismo okólne Kanclerza PW nr 6/2012  w sprawie ponadstandardowych usług medycznych dla pracowników Politechniki Warszawskiej w r.a. 2012/2013 znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Warszawskie.

Wszelkie aktualności można zawsze sprawdzić pod adresem: http://www.zdrowie.pw.edu.pl

Czytaj dalejProjekt ECO-Mobilność

ECO-Mobilność to projekt współfinansowany z funduszy Unii Europejskiej, realizowany na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej. W ramach projektu opracowana zostanie platforma przyjaznych dla środowiska, kompatybilnych systemów transportu miejskiego – lokalnego i osobistego. Jest to propozycja rozwiązania problemów wynikających z rosnącego natężenia ruchu samochodów spalinowych w miastach.

Celem projektu jest umożliwienie osobom z posiadaną dysfunkcją narządów ruchu normalnego funkcjonowania w społeczeństwie, nieograniczanego możliwością przemieszczania się i tym samym polepszenie dostępu do oferty edukacyjnej i rehabilitacyjnej, pracy i dóbr kultury.

W ramach platformy ECO-Mobilność realizowane będą następujące elementy:

  1. Personal Rapid Transit (PRT) – zeroemisyjny system transportu publicznego o charakterze indywidualnym z funkcją „od drzwi do drzwi”, nie stanowiący żadnej bariery dla osób niepełnosprawnych ruchowo, wykorzystujący systemy wymienione w punktach 4-5.
  2. Zeroemisyjny miejski elektryczny ECO-samochód, w pełni dostosowany do potrzeb osób poruszających się za pomocą wózków inwalidzkich.
  3. Mechatroniczny system wspomagania ruchu „Veni-Prometeusz”, umożliwiający osobom niepełnosprawnym pionizację, poruszanie się i jednocześnie rehabilitację ruchową.
  4. Wózek inwalidzki nowej generacji z opcją pokonywania stopni i przeszkód oraz innowacyjny wózek napędzany przy pomocy dwóch dźwigni.
  5. System zewnętrznych stabilizatorów ortopedycznych z opcją leczenia funkcjonalnego umożliwiający poruszanie się i w miarę normalne funkcjonowanie osobie czasowo niepełnosprawnej ruchowo, którą może być ofiara wypadku lub osoba poddana leczeniu ortopedycznemu z powodu innych schorzeń. Polska modularna endoproteza stawu biodrowego.

Projekt „ECO-Mobilność” realizowany jest przez Wydział Transportu i jest współfinansowany z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach Priorytetu I (Badania i rozwój nowoczesnych technologii; Działanie 1.3 Wsparcie projektów B+R na rzecz przedsiębiorców realizowanych przez jednostki naukowe; Poddziałanie 1.3.1 Projekty rozwojowe).

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: www.eco-mobilnosc.pw.edu.pl

Czytaj dalejRealizowane w PW od lat programy International MBA oraz Executive MBA Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej zajęły I miejsce w rankingu MBA magazynu Home&Market 2011.

W rankingu autorzy brali pod uwagę trzy główne kryteria oceniające studia MBA tj: warunki studiowania, wymagania stawiane kandydatom i stopień internacjonalizacji. Każdemu z kryteriów były przydzielone punkty a ich suma decydowała o pozycji w rankingu.

Oto pierwsze pięć miejsc w rankingu:

  1. Executive MBA Szkoła Biznesu Politechniki Warszawskiej
  2. International MBA Szkoła Bizensu Politechniki Warszawskiej
  3. Franklin University MBA Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
  4. Executive MBA Uniwesytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  5. CeMBA – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Czytaj dalej