Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że z uwagi na brak możliwości uzyskania quorum na zebraniach Kapituły Złotej Księgi Politechniki Warszawskiej w proponowanych terminach tj. 24 lub 30 bm. W tych terminach zebrania zostają odwołane!

Posiedzenie Kapituły Przewodniczący zwołuje w dniu 3.09.br o godzinie 14 w Sali Klubu absolwenta. Przypomnienie o spotkaniu zostanie przesłana w końcu sierpnia.

 

Pozdrowienia i życzenia pogodnego urlopu.

 

Sekretarz Kapituły

Wojciech Podczaski

Czytaj dalejPamięć bohaterskich czynów studentów Politechniki, którzy oddali swe życie w walce o Niepodległą Ojczyznę, ginąc w Bitwie Warszawskiej 1920, daje nam mandat, by zwrócić się do Społeczności Politechniki Warszawskiej oraz do wszystkich Jej Przyjaciół i Absolwentów i poprosić o poparcie IDEI

Idei wzniesienia pomnika bohaterom studentom Politechniki Warszawskiej poległym w walce o wolność i niepodległość Ojczyzny, w związku z obchodami 100-lecia Politechniki Warszawskiej.

Kierujemy te słowa do wszystkich absolwentów i studentów PW o popracie tej inicjatywy.

Apel nasz nawiązuje między innymi do słów byłego Rektora Politechniki Warszawskiej prof. Leona Staniewicza, który podczas odsłaniania tablic pamięci studentów poległych w Bitwie Warszawskiej, wypowiedział słowa, które powinny być Testamentem dla Nas:

,, nie stać nas było na wspaniałe pomniki, któremi kiedyś Polska bogata powinna uczcić swych bohaterów, tymczasem te dwie skromne tablice z nazwiskami poległych studentów niech uwiecznią ich pamięć”.

JEST CZAS, ABY TESTAMENT TEN WYPEŁNIĆ. Okazją znakomitą dla wypełnienia tego Testamentu są obchody 100-lecia Politechniki Warszawskiej Uczelni, która jak żadna inna w Polsce podczas swego stulecia zapłaciła za wolność i niepodległość Ojczyzny tak wysoką ofiarę.

Młodym ludziom, którzy oddali swoje życie w walce zamiast wzbogacać swym życiem postęp i dorobek narodu winniśmy oddać hołd i zachować pamięć.

Drogą do zrealizowania tej IDEI jest powołanie, pod patronatem JMR PW i Senatu PW, Komitetu Społecznego Budowy Pomnika Bohaterom Studentom PW. Komitet ten spopularyzowałby tą piękną ideę i nadałby ramy organizacyjne projektowi.

Zarząd SAiP PW

Czytaj dalejW związku z obchodami 100-lecia działalności Politechniki Warszawskiej z polskim językiem wykładowym, w obecnej siedzibie i pod obecną nazwą, Senat Politechniki Warszawskiej działając na podstawie § 45 ust. 1 pkt 6 Statutu PW postanawia poprzeć inicjatywy wzniesienia pomnika „Bohaterom Studentom Politechniki Warszawskiej walczącym o Wolność i Niepodległość Ojczyzny”.

Stanowisko Senatu nr 5/2013 z dnia 18/12/2013

Czytaj dalej