Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Aktualności

W dniu 22 października br. w Klubie Absolwenta PW odbyło się spotkanie organizowane przez Fundację Politechniki Warszawskiej we współpracy ze Stowarzyszeniem Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej nt. szans , możliwości i efektów ekonomicznych wynikających z organizacji konferencji i kongresów. Uczestniczyli w nim pracownicy i absolwenci naszej uczelni, w tym pełniący zaszczytne funkcje Ambasadorów Kongresów Polskich. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście: Zbigniew Kowal – jeden z najbardziej doświadczonych przedstawicieli “przemysłu  spotkań” w Polsce, pierwszy dyrektor powołanego przy agendzie rządowej Polskiej Organizacji Turystycznej – Poland Convention Bureau, aktualnie prezes Global Congress PCO oraz reprezentujący Warszawską Organizację Turystyczną – stowarzyszenie publiczno-prywatne zainicjowane przez Urząd m.st. Warszawy Mateusz Czerwiński- wiceprezes Zarządu i Paweł Rozen – st. specjalista ds. konferencji, którzy zaprezentowali możliwości wsparcia merytorycznego i promocyjnego przy organizacji konferencji i kongresów na terenie i przez pracowników Politechniki Warszawskiej. Wskazywano przy tym na wynikające z organizacji tych imprez korzyści naukowe, merytoryczne i ekonomiczne oraz wiodącą rolę , którą mogłaby przy ich organizacji odgrywać Fundacja PW, dla której byłaby to także dodatkowa forma wsparcia i źródło pozyskiwania środków finansowych.

Zgodnie z propozycją prezesa SAiP PW- prof. dr hab. Andrzeja Jakubiaka uzgodniono organizację spotkania na ten temat na wiosnę 2019 r. w szerszym gronie z udziałem osób organizujących na uczelni konferencje i kongresy oraz będących członkami władz w organizacjach międzynarodowych.

Spotkanie zapoczątkowało także współpracę Fundacji PW i SAiP PW z partnerami instytucjonalnymi, w tym z jako pierwszym uczestniczącym w tym spotkaniu Zbigniewem Kowalem z firmy Global Congress PCO.

Opr.

Jerzy Baranowski                                                dr Adam Zaborowski

Prezes Zarządu                                                     czł. Zarządu SAiP PW

Fundacji PW

Czytaj dalejW dniu 6 września 2018 r. w Domu Pogrzebowym na Powązkach Wojskowych miało miejsce ostatnie pożegnanie zmarłego 15 sierpnia br. prof. zw. dr hab.inż. Zdzisława Adamczewskiego , wieloletniego profesora na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

Był absolwentem Wydziału Geodezyjnego , który ukończył w 1956 r. uzyskując dyplom magistra inżyniera. Podczas studiów, 1 kwietnia 1954 r. został nauczycielem akademickim na Wydziale Geodezji i Kartografii PW.

W latach 1970-1973 był dziekanem Wydziału Geodezji i Kartografii , w latach 1973-1980 prorektorem ds. studenckich na PW.

W okresie 1980-1987 r. był podsekretarzem stanu- prezesem Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. W latach 1974-1980 wiceprzewodniczącym, a w latach 1980-1983 przewodniczącym Stowarzyszenia Geodetów Polskich.

Był wybitnym geodetą, naukowcem, autorem ponad 300 publikacji naukowych ,naukowo-technicznych i popularyzatorskich z zakresu geodezji. Będąc prof. zwyczajnym dr hab. na Politechnice Warszawskiej o specjalności geodezja gospodarcza, geodezyjne urządzenia rolne, informatyka geodezyjna, geodynamika, modelowanie matematyczne oraz szacowanie nieruchomości był jednocześnie filozofem, humanistą, znakomitym publicystą.

Znane jest powiedzenie Profesora , „że naukowcy są od tego żeby wątpić” i to stanowiło dewizę jego działalności i badań naukowych. Wielu czytelników „Przeglądu Geodezyjnego” lekturę tego pisma zaczynało od przeczytania jego felietonu. Grał na akordeonie, którą to pasję przekazał swojemu wnukowi.

Ale prof. dr hab. inż. Zdzisław Adamczewski miał jeszcze jedną cechę , której mogłem doświadczyć osobiście zarówno będąc jego studentem , jak i współpracując z nim jako dziekanem i prorektorem ,kiedy byłem szefem organizacji studenckiej na wydziale i uczelni – lubił młodzież, był otwarty na dyskusje i kontakty ze studentami. Prowadząc wykłady i ćwiczenia chciał przede wszystkim inspirować.

Niezapomnianymi pozostaną jego udziały wraz z małżonką w wydziałowych rajdach turystycznych , gdzie przy ognisku grał na akordeonie i śpiewał z nami piosenki turystyczne i inne z „Hymnem geodetów” włącznie. Kochał kulturę studencką, lubił bywać w „Stodole”. Bardzo wspierał nasze kontakty zagraniczne, w tym pilotażową współpracę z Kreisjugendringiem w Esslingen w RFN.

Dziękujemy za wszystko Panie Profesorze.

Pozostanie Pan na zawsze w naszej pamięci

dr Adam Zaborowski

czł. Zarządu SAiP PW

Czytaj dalejW dniu 11 czerwca br. (poniedziałek) o godz. 18.00 w pomieszczeniach Klubu Absolwenta odbyło się spotkanie z mgr inż. Jackiem Gmochem – absolwentem Wydziału Komunikacji, a następnie w latach 1968-1978 pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Budowy Dróg i Mostów na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej, byłym piłkarzem , m.in. Legii Warszawa i reprezentacji Polski, współpracownikiem z ramienia zarządu PZPN trenera Kazimierza Górskiego (złoty medal olimpijski w Monachium w 1972 r. oraz zajęcie 3. miejsca i zdobycie srebrnego medalu na Mistrzostwach Świata w RFN w 1974 r.), w latach 1976-1978 trenerem reprezentacji Polski w Piłce Nożnej (zdobycie 5.miejsca na Mistrzostwach Świata w Argentynie w 1978 r.), trenerem wielu drużyn greckich z którymi odniósł szereg sukcesów, twórcą banku informacji oraz prekursorem metod naukowych w piłce nożnej, aktualnie telewizyjnym komentatorem sportowym.

Na początku spotkania pokazano dwa filmy/prezentacje multimedialne prezentujące sylwetkę mgr inż. Jacka Gmocha zarówno w aspekcie politechnicznym ,jak i piłkarskim.

Znakomity gość z sentymentem , ale także z poczuciem humoru opowiedział o swoich kontaktach z macierzystą uczelnią, zarówno w okresie studiów, jak i pracy na PW, w jaki sposób godził studia na uczelni z treningami i grą w piłkę nożną, jak jego pasję piłkarską i sukcesy sportowe przyjmowali i traktowali niektórzy profesorowie, wykładowcy i asystenci.

Poinformował jak i w jakich warunkach powstawał bank informacji- źródło późniejszych sukcesów polskiej reprezentacji- bez którego nie może obecnie funkcjonować żaden liczący się klub piłkarski czy reprezentacja narodowa.

Druga część spotkania dotyczyła problematyki piłkarskiej, zarówno sukcesów jakie Jacek Gmoch odniósł pracując z polską reprezentacją i drużynami greckimi, jak i problemów związanych z zawodem trenera.

Ponieważ spotkanie odbywało się tuż przed rozpoczęciem Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej w Rosji

wiele pytań dotyczyło szans polskiej reprezentacji narodowej na tych Mistrzostwach.

Ponieważ na początku maja br. ukazała się książka – rozmowa z Jackiem Gmochem „Najlepszy trener na świecie”, uczestnicy spotkania mogli skorzystać z okazji i uzyskać osobistą dedykację tej wybitnej postaci w polskiej i światowej piłce nożnej.

Osiągnięcia naukowe i badawcze, teoretyczne i praktyczne predystynują bowiem absolwenta naszej uczelni mgr inż. Jacka Gmocha do czołowego miejsca w panteonie wybitnych trenerów światowej piłki nożnej.

O zainteresowaniu i atrakcyjności spotkania świadczy także to , że trwało ono ok. 3 godzin.

Na zakończenie gość Salonu Sportowego otrzymał od prezesa SAiP PW – prof. dr hab. A. Jakubiaka pamiątkowy obraz z repliką Dużej Auli Politechniki Warszawskiej.

Opr. dr Adam Zaborowski                                                                    Zdjęcia mgr inż.Tomasz Piłka

Czytaj dalej