Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół
Politechniki Warszawskiej

Aktualności

Obecni:
1. Prof. Włodzimierz Kurnik – Przewodniczący Kapituły
2. Prof. Zbigniew Florjańczyk
3. Jan Gawęcki
4. Marek Hołynski
5. Jerzy Kleps
6. Ryszard Kossowski
7. Mirosław Pawłowski
8. Zygmunt Trześniewski
9. Prof. Piotr Wolański

Goście zaproszeni:
Prof. Grzegorz Pawlicki i Kazimierz Mart

Kapituła na wniosek Zarządu SAiPPW rozpatrzyła listę kandydatów zgłoszonych w lipcu br.
Postanowiono powiększyć liczbę Laureatów Wpisu do Złotej Księgi w roku 2014,
rozpoczynającym obchody 100-lecia PW, do siedmiu (7) osób.

Oto osoby nominowane do Wpisu:
1. Prof. Maciej Grabski wybitny naukowiec w dziedzinie inżynierii materiałowej
2. Jolanta Emilia Hibner absolwentka Wydz. Ochrony Środodowiska, zasłużony inżynier dla gosp. Komunalnej W-wy, Europosłanka RP
3. Jan Krużynski absolwent MEiL konstruktor i producent sprzętu rehabilitacyjnego
4. Dr Włodzimierz Lewandowski geofizyk w Sevres pod Paryżem
5. Piotr Wojciechowski konstruktor w technice obronnej
6. Prof. Władysław Włosiński wybitny naukowiec w dziedzinie inż. Materiałowej
7. Prof. Sheng Zhu obywatel Chin doktorant PW inżynieria materiałowa

Do osób tych wysłane zostały pisma gratulacyjne Zarządu SAiPPW.

Czytaj dalejDnia 03. 09. 2014 Kapituła Złotej Księgi Absolwentów Politechniki Warszawskiej nominowała spośród zgłoszonych kandydatów
7 osób do Wpisu w Złotej Księdze Absolwentów;

Czytaj dalejSzanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że z uwagi na brak możliwości uzyskania quorum na zebraniach Kapituły Złotej Księgi Politechniki Warszawskiej w proponowanych terminach tj. 24 lub 30 bm. W tych terminach zebrania zostają odwołane!

Posiedzenie Kapituły Przewodniczący zwołuje w dniu 3.09.br o godzinie 14 w Sali Klubu absolwenta. Przypomnienie o spotkaniu zostanie przesłana w końcu sierpnia.

 

Pozdrowienia i życzenia pogodnego urlopu.

 

Sekretarz Kapituły

Wojciech Podczaski

Czytaj dalej